Meningsmålingene er enda mer upålitelige om sommeren – likevel er Ap rekordsterkt!

I dag presenteres to nye meningsmålinger. Den ene viser et forholdsvis klart rødgrønt flertall – den andre viser et forholdsvis klart flertall for dagens opposisjonspartier.

Forvirrende?

Meningsmålinger spriker hele tiden, de. Men det er om sommeren du skal stole aller minst på dem!

La meg først fåsi noe om de to målingene som presenteres i henholdsvis VG og Dagbladet i dag, før jeg forklarer deg hvorfor du skal være skeptisk til sommer-målinger, og i særdeleshet til Arbeiderpartiets tall om sommeren – Ap måles gjennomgående altfor lavt i juni, juli og august!

La oss først se på Infacts måling for VG, der hovedbidraget er at Høyre ligger an til å gjøre sitt dårligste valg siden 1927. Fra et lavt nivå på 15,9 % i forrige måned går partiet tilbake til 13,2 % nå. De andre partiene er det små endringer for – men verdt å merke seg er at Venstre nå ligger over sperregrensa med en oppslutning på 4,1 % på målingen (mot 3,7 % sist måned). Det er dette som redder flertallet for dagens opposisjonspartier i målingen – med Vensre under sperregrensen vil den rødgrønne regjeringen beholde sitt stortingsflertall med knapp margin. Det er med andre ord kun 0,1 % oppslutning for ett enkelt parti som avgjør flertallet i målingen!

Synovate har laget målingen for Dagbladet, og her er det følgende oppslutning: Arbeiderpartiet 33,0 (+0,4 fra mai), Fremskrittspartiet 22,0 (+1,4), Høyre 14,4 (+0,1), SV 9,9 (-1,2), KrF 6,1 (+0,2), Venstre 5,2 (-0,2), Sp 6,8 (+1,5), Rødt 1,3 (-1,1), Kystpartiet 0,0 (-0,8), andre partier 1,3 (0,1). Ikke så store utslag siden sist, med andre ord. Og de rødgrønne beholder flertallet.

Men så til det egentlige anliggendet i denne bloggposten: Hvorfor du skal være ekstra forsiktig med å stole på målinger om sommeren. Det er to hovedgrunner:

1) For det første er meningsmålinger veldig sprikende når det gjelder den prosentvise oppslutningen. Dette fenomenet skriver Bernt Aardal en del om på sin hjemmeside. Der har han bl.a. beregnet gjennomsnittlig avvikfor hvert parti de siste 12 månedene hos de ulike byråene. Pr. mai var det f.eks. 2,5 prosentpoeng som skilte mellom beste og dårligste måling for SV, for Ap var forskjellen 4,9 prosentpoeng, for Høyre 3,7 prosentpoeng og for Frp 6,2 prosentpoeng.

For de to målingene som ble publisert i dag, kan det være artig å gjøre en korreksjon i forhold til beregningene Aardal har gjort. Ettersom det er en systematikk i hvilke byråer som måler hvilke partier høyt i oppslutning, og hvilke som måler dem lavt, er dette med på å forklare noe av spriket mellom målingene (det kan ha med metode, utvalg, vekting og slike forhold å gjøre, samt at det ofte er avvik i datoer for innsamling av rådata).

En «vektet» versjon av Infact/VG sine tall for de fire største vil da se slik ut:

Ap 32,9 %
Frp 27,6 %
H 10,9 %
SV 7,3 %

Med andre ord LANGT MER DRAMATISK FOR HØYRE ENN HVA MÅLINGEN I SEG SELV SIER!

For Dagbladet/Synovate blir tilsvarende tall slik:

Ap  32,1 %
Frp 26,1 %
H 14,1 %
SV 8,5 %

Altså uansett tilsynelatende lave tall for Høyre, gode tall for Ap, svært gode tallfor Frp og brukbare tall for SV.

Men i neste punkt vil du se hvorfor dette likevel er vanvittig gode tall for Ap – og ikke fullt så gode for Frp!

2) Om sommeren skal du stole mindre på målingene enn ellers i året. Dette gjelder både hva angår den prosentvise oppslutningen om partiene, og oppturer/nedturer. Ellers i året mener jeg enkeltmålinger og snittmålinger kan gi gode indikasjoner på hvorvidt et parti «er i form» eller ikke. Men om sommeren er det helt andre forhold som gjelder.

Hvordan jeg kan si dette? Jo, dette er noe som gjentar seg hvert bidige år. Ikke med hvert enkelt institutt, men gjennomgående for hele bransjen. Avvikene er tilfeldige, dvs. det er ingen institutter/byråer som systematisk bryter med den trenden jeg nå skal vise deg.

Selv om jeg har merket meg trenden over mange pr, tar jeg utgangspunkt i de siste fire årene. Dette er også fire år som er veldig verifiserbare for deg ved hjelp av TV2s partibarometer, der du kan velge enkeltmålinger eller snittmålinger og få opp såvel nye målinger som historiske tall.

Systematisk skjer dette om sommeren: Byråene måler vesentlig lavere oppslutning om Ap enn ellers på året!

Når høsten setter inn, justerer dette seg igjen – Ap stiger til nivået de hadde før sommeren.

Og dette gjentar seg år etter år.

Og det er altså ikke sånn at Ap-politikere hvert år løper rundt om sommeren med upopulære utspill… Det er vanskelig å finne noen forklaring i Aps politikk som kan gi denne merkelige sommereffekten – da er det mer nærliggende å tro at dette har å gjøremed endringene i byråenes sommerutvalg eller andre metodiske fenomener å gjøre.

Det betyr at de tallene som Ap oppnår i sommermålingene sannsynligvis er altfor lave!

La oss se år for år:

I 2008 hadde Ap en gjennomsnittlig oppslutning på 28,6 % ved inngangen til juni. Da juni satt inn, falt dette markant – til 26,1 % i juli. Dette lave nivået holdt seg til de tre sommermånedene var over – og da klatret Ap opp til 28 % igjen i midten av september.

Nesten like tydelig var dette fenomenet i 2007 – valgåret for forrige lokalvalg. Ap fikk 31,7 % snittoppslutning hos byråene i månedsskiftet mai/juni. En måned senere var tallet 30,0 %. Mens da høstmålingene satte inn igjen etter lokalvalget (målingene etter valget spurte om stemmegiving ved stortingsvalg, mens målingene i selve valgkampen spurte om lokalvalg) var oppslutningen gjen oppe på 31,6 %.

I 2006 var tallene slik: Ap hadde i gjennomsnitt 31,4 % oppslutning i månedsskiftet mai/juni. I løpet av sommeren falt Apjevnt og trutt til bunnivået på 26,6 % oppslutning i gjennomsnitt ble målt 6.august. Men høsten ga vind i seilene – og 28-tall på gallupene (noe senere enn ellers, skal jeg bemerke).

Og i 2005 – forrige stortingsvalgår, og dermed det året jeg syns det er mest spennende å sammenligne med – var situasjonen slik: Ap hadde 30,1 % snittoppslutning i månedsskiftet mai/juni. I begynnelsen av juli var den falt til 28,6 %. Og så sent som 9. september var oppslutningen 27,1 % i gjennomsnitt på meningsmålingene.

Valgresultatet det året ble som kjent 32,7 %.

Jeg har som sagt merket denne mystiske sommereffekten i langt flere år. Og jeg kan ikke unngå å konkludere på annen måte enn at sommermålinger systematisk viser for lav oppslutning om Arbeiderpartiet.

Er du klar for en konklusjon til? Den kommer nå – rett etter begrunnelsen forden:

I midten av juni 2008 hadde Ap en oppslutning på 27,1 % i snitt. I midten av juni 2007 var oppslutningen 30,8 %. I 2006 var den 30,8 % og i 2005 29,4 %.

I midten av juni i år er den gjennomsnittlige Ap-oppslutningen 33,4 %!

Ap står dermed knallsterkt ved inngangen til sommeren. Alt ligger an til en forrykende valgkamp der alternativene er en rødgrønn regjering ledet av Jens Stoltenberg – og den mest mørkeblå regjering Norge har sett i fredstid, ledet av Siv Jensen.

Utgangspunktet for et bra valgresultat er rekordbra for Ap.

Og marerittet ved et nederlag har aldri vært mer skremmende.

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.