Matministeren overforenkler. Mat må bli dyrere i Norge.

NTB melder om at nordmenn kaster rekordmye mat, og at hver av oss nå kaster opp mot 100 kilo våtorganisk avfall. Det meste av det er mat. Og mengden bare øker – fra 2004 til 2007 har mengden mat vi kaster økt med hele 20 %.

Landbruks-og matminister Lars Peder Brekk mener at det er et etiskproblem at nordmenn kaster så mye mat når det er matmangel i verden. Videre mener han at matkastingen er et betydelig klimaproblem.

Umiddelbart er det enkelt å si seg enig med matministeren. Men ved nærmere ettertanke driver han overforenkling.

For det første: Det er ikke matmangel i verden i dag. Tvert om – verden har mer enn nok mat. De eksemplene vi ser på sult og underernæring i deler av verden skyldes ikke MANGEL på mat på verdensbasis – men først og fremst en skjev FORDELING av matkonsumet.

For det andre er maten vi spiser i Norge og Vesten i større grad «mat basert på mat» enn i andre deler av verden. Mye av mitt eget kosthold baserer seg på kjøtt, oppdrettsfisk og annen mat som har spist mat. Med andre ord: Dyr spiser mat for å bli menneskeføde. Mens dyrenes mat i mange tilfeller kunne gått rett til menneskelig direktekonsum.

For det tredje: Vi betaler åpenbart for lite for maten i Norge, og i en rekke andre vestlige land. Hadde maten vært dyrere, ville vi vært mer varsomme med hva vi kjøper – og i større grad avpasset innkjøptil reelt forbruk. Slik det er nå går en stadig mindre andel av vår disponible inntekt til  matinnkjøp. Dermed kan vi fråtse mer, og det å kaste mat er i mindre grad en økonomisk utfordring for oss enn hva tilsvarende overinnkjøp var den gang vi brukte en større andel av inntekten vår på mat.

At vi betaler for lite betyr også at det er vanskeligere å rette opp skjevfordelingen i verden. Mange land er rene råvareprodusenter, ofte av jordbrukspodukter. Når vi i den rike del av verden betaler for lite for maten, går det utover lønnsomheten til produsentene i fattigere land. Dette er altså et langt mer sammensatt problem enn hva NTBs gjengivelse av matministerens utsagn gir inntrykk av.

Det beste vi kan gjøre med problemet matministeren tar opp, er å få prisene å mat opp. Da vil overinnkjøpet til privathusholdningene gå ned, avfallsmengden vil minke, klimautslippene vil bli lavere og de etiske dilemmaene færre.

Kampanjer som «Kiwi har fjernet matmomsen og nå forlanger vi at politikerne gjør det samme» avhjelper i allefall ikke problemet. Derimot kan de gjøre vondt verre hvis politikerne lar seg presse. Mat må bli dyrere, ikke billigere.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.