Knut Storberget viser klokskap og demokratisk sinnelag

Justisminister Knut Storberget viser politisk klokskap og demokratisk sinnelag i spørsmålet om hijab sammen med politiuniformJustisminister Knut Storberget viser politisk klokskap og et demokratisk sinnelag i spørsmålet om det skal være tillatt med hijab sammen med politiuniformen. La meg slå fast først som sist: Jeg er blant dem som mener det er helt uproblematisk om en eller to kvinner – for det er formodentlig dette antallet vi snakker om – vil bruke hijab sammen med uniformen. Jeg har også skjønt at justisministeren langt på vei deler mitt syn. Og mitt syn holder jeg fast ved, mens justisministeren velger en annen løsning.

Det er klokt av ham. Og det viser at han har en ydmyk holdning til jobben sin, og at han har et demokratisk sinnelag. I tillegg viser det seg at han tar ansvaret for å ordne opp, selv om mye tyder på at det ikke var han personlig som skapte grunnlaget for den siste tids overdrevne mediehysteri.

For det er selvsagt stor forskjell på å være en enkeltperson som blogger om politikk på fritiden sin – og være Norges justisminister. Justisministeren skal forvalte flertallets syn. Det er et hensyn jeg slipper å ta – jeg skal kun forvalte mitt eget personlige syn.

Og selv om Knut Storberget personlig er åpen for at å tillate hijab sammen med politiuniformen kan være ett av flere interessante skritt for å bedre rekrutteringen til politiet fra nye miljøer, er han samtidig en klok politiker. Han lytter til meningene fra både eget parti, fra samarbeidspartnere, fra opposisjonen og fra opinionen. Og nå har han konkludert: Dette blir det ikke noe av.

En slik holdning viser demokratisk sinnelag; Storberget slår fast at dersom det er motstrid mellom hans egen oppfatning i en sak og flertallsmeningen – så er det flertallsmeningen han skal forvalte som statsråd i et demokratisk samfunn.

Jeg legger merke til at Frp mener at Jens Stoltenberg bør gi Knut Storberget fyken som justisminister, og lar meg ikke overraske. Egenskaper som klokskap, ydmykhet og et demokratisk sinnelag har aldri vært spesielt godt verdsatt i Frp-leiren.

Derimot blir det verdsatt i Arbeiderpartiet. Og når Knut Storberget i tillegg har vist handlekraft, initiativ og stor entusiasme innenfor sitt fagfelt som statsråd, er det lett å konkludere: Knut Storberget sitter trygt som statsråd, og er et av de aller sterkeste kortene når Arbeiderpartiet nå går inn i en valgkamp og ber velgerne om fornyet tillit til å fortsette arbeidet for et samfunn basert på sosialdemokratiske grunnverdier om fellesskap,velferd, arbeid til alle og bekjempelse av urett både i Norge og internasjonalt.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.