Regjeringen taper ikke på hijab-bråk og blasfemi-kamp

Uroen rundt blasfemibestemmelsene i straffeloven og hijab-bruk i politiet svekker ikke regjeringen. På den nyeste meningsmålingen går samtlige partier på venstresiden frem, og for første gang på halvannet år er det flertall for regjeringspartiene.

Mest frem går Arbeiderpartiet, med en vekst på 2,2 prosentpoeng. Senterpartiet går fram med 0,7, SV med 0,2 og partiet Rødt går også frem, med 0,6 prosentpoeng. Dermed er det en vesentlig forskyving av velgere fra høyresiden til venstresiden i denne målingen – som altså er tatt opp såpass nylig at den fanger opp det meste av uroen rundt blasfemilovgiving, hijab-strid, spørsmålet om varigheten på politidirektørens åremålsstilling og de andre sakene der regjeringen har fått kjørt seg i det siste.

Frp er målingens store taper. Siv Jensens flokk mister mer enn hver tiende velger på en måned, og går tilbake fra 24,4 % til 21,6 %. Dermed er Frp nede på en oppslutning under resultatet fra stortingsvalget i 2005, og partiet har hatt en fallende trend på målingene mer eller mindre sammenhengende siden Siv Jensen tok over som partileder.

Også Høyre går klart tilbake, fra 17,6 % i forrige måned til 15,8 % nå. Krf faller med hele 1,9 prosentpoeng. For et parti som fra før av kun hadde tilslutning fra 7,1 % av velgerne er dette fallet dramatisk. Ett slikt fall til, og Krf er ute av Stortinget!

Hvorfor går så regjeringen fram i en måned der det er stor strid i mediene omkring regjeringen? Jo, dette har en svært enkel forklaring:

Striden som har vært i mediene i det siste er en strid om temaer som ikke er viktige for folk når alt kommer til alt.

Med stor krise innen økonomien og fare for massearbeidsløshet blir det litt mindre viktig for folk hva regjeringen mener om varigheten til politidirektørens åremålsstilling enn hva de gjørfor å sikre arbeidsplasser. Med stor krise i Midtøsten og død og lidelser for sivilbefolkningen der, blir det viktigere for velgerne å slutte opp om partier som tar avstand fra barbariet og jobber for fred – enn å slutte opp om partier som begeistret hyller bombingen og sjikanerer leger som gjør en kjempeinnsats i krigsområdene. Og med en stadig like truende klimakrise, slutter velgerne opp om partier som tar klimatrusselen på alvor – ikke om partier som enten fornekter at klimaendringene er reelle, eller som er mer opptatt av politisk renkespill enn av konkrete resultater.

Sagt på en annen måte: Velgerne slutter opp om regjeringspartiene fordi velgerne er opptatt av seriøsitet og av å få løst de store oppgavene. Klimakrise er viktigere for velgerne enn hijab-forbud. Finanskrise er viktigere enn én persons åremålsstilling. Og krigen i Midtøsten er viktigere enn blasfemilovgivingen.

Og da kan opposisjonen alltids krangle om detaljene – og om hvem av dem som skal bli statsminister i fantasiregjeringen de drømmer om. Velgerne vil uansett heller ha sosialdemokratiske løsninger – og en regjering som kjemper mot urett både i Norge og internasjonalt.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.