Feil å rope på fengselsstraff for stortingspensjonistene

Det blir feil å rope på fengselsstraff for stortingspensjonistene, mener Sosialdemokraten.noEtter at utvalget som har gransket stortingspensjonene avga sin rapport, har flere tatt til orde for fengselsstraff for seks av stortingspensjonistene. De fleste har vært anonyme skrikhalser på ulike nettforum, men i dag går Trygderettsadvokat Hans Erik Thorsberg ut og mener at pensjonistene bør få fengselsstraff. Det er ingen særlige gode grunner til å uttrykke sympati for slike krav.

For det første er det påfallende at en erfaren trygdeadvokat opptrer både som etterforsker, anklager, dommer og bøddel. Han burde vite bedre. Meg bekjent foreligger det ikke noen anmeldelse mot Kjell Magne Bondevik (Krf), Gro Harlem Brundtland (Ap), Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H) , Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) og Tore Austad (H). Jeg ser da bort fra den dønn useriøse anmeldelsen fra partiet Rødt og den oppmerksomhetssøkende partilederen Torstein Dahle, som åpenbart syns at uriktige anmeldelser er et helt greit politisk virkemiddel – og som mener at politiets ressurser best anvendes på å gi Rødt publisitet i mediene.

Og jeg har heller ikke fått med meg at disse mistenkes for å ha gjort noe som helst galt. Feilen kan like gjerne ha vært begått av de som har administrert ordningen og utbetalt pensjonen, som hos de som har mottatt den.

Minst en av dem får endatil fortsatt pensjonsutbetalinger inn på sin konto hver måned. Hvorfor fortsetter praksisen hvis det er hevet over enhver tvil at dette er i strid med reglene?

For det andre er det en helt annen lov som gjelder for stortingspensjonistene enn for regulære pensjonister. Thorsberg fremholder at  «dreid seg om vanlige pensjonister er det helt åpenbart at de ville fått straff alle sammen». Vel… Vanlige pensjonister ville ikke blitt vurdert etter særloven om stortingspolitikeres pensjonsytelser. Det blir i overkant pussig å dra en slik sammenligning, all den tid Norge er en rettsstat og villkårlige avstraffelser ikke skal finne sted. Alle har krav på å dømmes etter de lover som gjelder for dem. Det gjelder for Thorsberg, det gjelder for meg, det gjelder for vanlige pensjonister og det gjelder selvsagt også for stortingspensjonister.

For det tredje har regelverket ikke vært så enkelt å forstå som en del av skrikhalsene vil ha det til. Er det slik at en pensjonist ikke har lov til å motta styrehonorar ved siden av pensjonen sin? Og i såfall: Gjelder dette også for særloven for stortingspensjonister? Og dersom stortingspensjonistene har fått beskjed fra de som administrerer ordningen om at det er uproblematisk å motta styrehonorar samtidig med at de mottar pensjon – skal pensjonistene da virkelig møtes med fengselsstraff dersom det viser seg at de har fått gale opplysninger? På meg virker det absurd at pensjonistene i såfall må forventes å kjenne regelverket bedre enn det de som skal forvalte ordningen gjør.

Og for det fjerde har stortingspensjonistene allerede fått en sviende straff. I motsetning til «vanlige pensjonister» har de blitt hengt ut for hele landet som juksemakere og snyltere. Noen av stortingspensjonistene har endatil måttet finne seg i medienes hersing i månedsvis, uten at granskingskommisjonen har funet fnugg av grunn til noe feil i utetalingene til dem. Det gjelder f.eks. de tidligere statsrådene Thorbjørn Berntsen, Ranveig Frøiland, Gunhild Øyangen, Sissel Rønbeck, Hallvard Bakke, Dag Jostein Fjærvoll, Johan J. Jacobsen, Lars Gunnar Lie, Johan C. Løken, Gudmund Restad og Anders C. Sjaastad i tillegg til et tredvetalls stortingspensjonister fra samtlige partier.

Thorsberg kommer med eksempler på en klient som mottok 30 kroner for mye og en annen klient som var nesten blind, for å forsvare sitt krav om fengelsstraff. Men har disse klientene blitt hengt ut i månedsvis med navn, bilde og moralske pekefingre rettet mot seg? Og er det virkelig slik at klientene hans fikk fengselsstraff? Hvis ikke – hvordan kan Thorsberg i såfall mene at situasjonen er sammenlignbar?

De som har fått for mye utbetalt, må det forlanges av at betaler tilbake. Utover tilbakebetalingen ser jeg – i allefall foreløpig – ingen som helst grunn til å rope opp om fengselsstraff ellerannen straff for de som er omtalt i granskingsutvalgets rapport.

Oppdatert 11. februar: Økokrim etterforsker pensjonistene

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.