Ap mest opp og Venstre mest ned på januar måneds siste gallup

Arbeiderpartiet vokser mest av alle partier på januar måneds siste stortingsmåling, og øker med 1,7 prosentpoeng. Venstre har det største fallet.
Jonas Gahr Støre

VOKSER MEST: Den siste januar-gallupen viser vekst for Ap og fall for Venstre. Foto: Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)

Arbeiderpartiet vokser mest av alle partiene i målingen som Ipsos har gjort for Dagbladet på tampen av januar. Framgangen er på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med desember. Venstre går mest tilbake.

Målingen er tatt opp 24. – 26. januar, og fanger dermed opp mye av oppmerksomheten rundt regjeringens modige rolle i å forsøke å unngå en gigantisk katastrofe i Afghanistan ved å invitere Taliban til samtaler i Norge, samt Jonas Gahr Støres særdeles vellykkede besøk i USA.

Politisk suksess for Arbeiderpartiet i regjering

Samtidig har det nylig vært oppmerksomhet rundt at Arbeiderpartiet har oppfylt så godt som samtlige av løftene i partiets 100-dagersplan innen fristen. De rekordhøye strømprisene som partiet fikk i fanget fra Erna Solbergs regjering, har også blitt håndtert særdeles godt; ingen annen regjering i Europa har hatt bedre og mer treffsikre tiltak rettet mot vanlige folk for å dempe effekten av energikrisen i Europa. Samtidig har regjeringen gjenåpnet store deler av utelivet og kulturlivet, og dermed reddet titusenvis av arbeidsplasser og et høyt antall bedrifter fra å bukke under.

Også på arbeidslivsfeltet er det tydelig at Arbeiderpartiet har suksess i regjering: Nye tiltak mot sosial dumping og for et trygt og anstendig arbeidsliv leveres på løpende både av både arbeidsminister Hadia Tajik og av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringen har også innfridd forventningene til feriepenger for permitterte, og har levert kraftig politikk for lønnsstøtte til de deler av næringslivet som fremdeles har problemer på grunn av pandemien.

Den politiske suksessen har hittil gitt lite utslag på meningsmålingene. Men framgangen på Dagbladets måling kan være et varsel om at velgerne nå begynner å få med seg at regjeringen er i ferd med å levere det de lovte i valgkampen, og at vi er på vei mot mer fellesskap og en sterkere velferdspolitikk etter åtte år med nedbygging av begge deler.

Arbeiderpartiets framgang gjør at partiet nå har støtte fra 22,4 % av velgerne. Det er under valgresultatet, men f.eks. 2 prosentpoeng foran målingen i januar for et år siden.

Venstre mest ned

Mens Arbeiderpartiet topper utviklingen i den siste stortingsmålingen i januar, finner vi Venstre i motsatt ende. Partiet faller med hele 2,9 prosentpoeng og er bortimot halvert fra desember. Den gang ble partiet målt til 6,3 % oppslutning, men er nå helt nede i 3,4 % – og ville dermed havnet under sperregrensen ved et valg i dag.

På borgerlig side er det også tilbakegang for både Høyre og Frp, men langt mer beskjeden tilbakegang enn hos Venstre. Høyre faller med 0,5 prosentpoeng fra desember og måles til 24,3 %. Frp faller med 0,2 prosentpoeng til en oppslutning på 12,6 %.

Fortsatt sterke SV-tall

Arbeiderpartiets framgang fra desember skjer ikke på bekostning av SV, som fortsatt har sterke tall i denne målingen og nå er tett på å passere Senterpartiet i størrelse. SV måles til 9,9 % oppslutning, som er fram 0,5 prosentpoeng fra desember. Med unntak av septembermålingen i 2021, er dette dermed SVs sterkeste måling hos Dagbladet siden høsten 2009!

Senterpartiet er knepent større enn SV, og måles til 10,2 % oppslutning. Endringen fra desember er marginal; partiet går tilbake med 0,2 prosentpoeng. Men det betyr at partiet er mer enn halvert på ett år, og nå måles til sitt laveste nivå siden september 2018. Dét er litt påfallende, med tanke på at mediene har hatt høy oppmerksomhet rundt saker som er viktige for Senterpartiet; Reversering av fylkeskommunegrenser og reversering av domstolsreform som to eksempler.

Ellers måles Krf til 3,3 % (+ 0,4), Rødt til 6,1 % (+ 0,3), MDG til 4,2 % (+ 1,4) og andre lister og partier til 3,6 % (- 0,5).

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.