En ny retning i sykehuspolitikken med Arbeiderpartiet!

- Nå er det på høy tid at vi styrker den offentlige helsetjenesten i hele landet, sier Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet. Partiet vil ha en slutt på at fellesskapets midler brukes til å bygge en privat helsesektor, og foreslår i stedet 7 konkrete grep for å styrke den offentlige helsetjenesten for alle.

STERKERE OFFENTLIG HELSE: Arbeiderpartiet varsler en ny retning i helsepolitikken. Fellesskapets midler skal brukes til å gjøre offentlige sykehus bedre, ikke på å bygge overskudd til private helseinvestorer. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er tydelig på at alle har rett på god og trygg hjelp, uavhengig av bakgrunn, adresse og lommebok. I åtte år har høyreregjeringen prioritert å bygge en privat helsesektor med fellesskapets midler. I offentlige sykehus snus det derimot på krona og fagfolk melder om stort arbeidspress.

Nå er det på høy tid at vi styrker den offentlige helsetjenesten  i hele landet. Innenfor syv områder har utviklingen enten stått stille eller gått for sakte. Derfor lanserer vi syv grep for en ny retning:

1. Styrke sykehusøkonomien, for å gi økt rom for flere ansatte i hele stillinger, mer behandlingskapasitet og nødvendige investeringer. Dette innebærer også at vi vil øke utrednings- og behandlingskapasiteten i poliklinikker på kveldstid i dialog med fagorganisasjonene i sykehusene.

2. Sikre et mer rettferdig psykisk helsetilbud, der ingen møter stengte dører. I psykisk helsevern i sykehusene skal vi bruke ressurser på å gjøre tilbudet mer fleksibelt. Et eksempel er at vi må sette et mål om en vurderingssamtale til alle henviste for å være sikker på at ingen alvorlig syke avvises.

3. Gi bedre tid til familie og barn før, under og etter fødsel. Vi vil blant annet sikre at mor og barn skal få være på barselavdelingen så lenge de trenger det, og at kvinner som har lang reisevei, skal få tilbud om jordmor med i bilen på vei til sykehuset ved behov.

4. Investere i ambulansetjenesten i hele landet. Vi må trygge ambulansetjenestene på veien, på havet og på vinger. Vi vil sette en ny faglig standard for utstyret i kjøretøy og fartøy og kompetansen til de ansatte, og vi vil ha statlig overtakelse av luftambulansen og utrede mulige modeller for samarbeid med ideell sektor.

5. Gjøre den offentlige kreftbehandlingen nærere og mer tilpasset den enkeltes liv og sykdom. Vi må ha en ny nasjonal kreftplan og korte ned tiden det tar å fase inn nye medisiner. Så må vi flytte deler av kreftbehandlingen ut i lokalsykehusene, særlig knyttet til strålebehandling, cellegift og oppfølging etter kirurgi.

6. Sikre hjelpen du trenger etter sykehusoppholdet. Vi vil gi sykehusene et større ansvar for det som skjer etter at sykehusoppholdet er over – særlig for det økende antallet eldre med kroniske sykdommer. Det betyr at sykehustjenestene følger med deg hjem fra sykehuset, og at medisiner og rehabilitering tilpasses til det livet du vil leve.

7. Øke intensivkapasiteten. Vi må øke intensivkapasiteten, slik at vi er forberedt i møte med en voksende befolkning og fremtidige kriser. Vi må også øke antall utdanningsstillinger for både sykepleiere og leger knyttet til intensivposter.

Samfunnet er i endring. Vi blir flere, vi blir eldre – og flere får kroniske sykdommer. Mange faktorer er med på å øke etterspørselen etter helsetjenestene våre. Da er det viktigere enn noensinne at tjenestene utvikles på en trygg og rettferdig måte som sikrer alle den tryggheten de trenger fremover. Nå er det vår felles helsetjenestes tur!

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet
Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.