Ap klart fram på ferske fylkesmålinger, Sp mister grepet – men velgerne holder seg på rødgrønn side

Arbeiderpartiet går markert fram på ferske fylkesmålinger en uke før valget, mens Senterpartiet mister oppslutning.

VOKSER: Arbeiderpartiet vokser klart på flere fylkesmålinger og vinner kampen om de rødgrønne velgerne. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Nye målinger i Buskerud, Sogn og Fjordane, Hedmark og Nordland viser at Arbeiderpartiet er i ferd med å vinne kampen om de rødgrønne velgerne, på Senterpartiets bekostning. I flere av valgkretsene der Senterpartiet hadde en klar ledelse for bare få måneder siden, viser tallene at Arbeiderpartiet nå er i ferd med å koble grepet når det gjenstår en snau uke til valgdagen.

Forskyvingen i den rødgrønne velgermassen er oppsiktsvekkende, og skjer over store deler av landet – men særlig der Senterpartiet i vinter hadde rekordoppslutning.

Ap-vekst i Sp-sjefens bakgård

I Hedmark, på Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedums hjemmebane, har Arbeiderpartiet økt sin oppslutning med 10 prosentpoeng fra laveste nivå i vinter og fram til nå. Fredag 3. september kom en meningsmåling som viser at mer enn hver tredje hedmarking nå sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Med en oppslutning på 33,4 % har Arbeiderpartiet dermed sin sterkeste målte oppslutning på fylkesnivå i 2021 nettopp i valgkretsen til Sp-leder Slagsvold Vedum.

Samtidig er Senterpartiets fal spektakulært. Partiet ble målt til 39,5 % oppslutning så sent som i januar i år, men får nå en oppslutning på 26,1 %. I mellomtiden har både Frp stått stille og Høyre falt i Hedmark, så Senterpartiets velgere fra i vinter har i stor grad gått til Arbeiderpartiet – samt noen til SV som har vokst fra 5,2 % i januar til 7,2 % nå.

Mens det i vinter så ut til at Senterpartiet skulle sikre seg 3 mandater fra Hedmark mot Arbeiderpartiets 2 og 1 til Høyre, er dermed situasjonen snudd. I Hedmark ser det nå ut til at det er Arbeiderpartiet som kan ta det mandatet som Frps Tor André Johnsen har i Stortinget i dag. Det er imidlertid close race mellom nettopp Ap og Frp om dette mandatet, så her vil mobiliseringen fram til valgdagen avgjøre det endelige utfallet.

Ap over 2017-resultatet i Sogn og Fjordane

En rykende fersk måling fra Sogn og Fjordane viser at Arbeiderpartiet fosser fram også der. Arbeiderpartiet ble målt helt nede på 16-tallet i Sogn og Fjordane i vinter, men nå viser en måling som Respons Analyse har gjort for VG og Bergens Tidende at partiet har økt sin oppslutning til 25,2 %. Det betyr at partiet har fått rundt 50 % flere velgere på et drøyt halvår, og at partiet nå måles høyere enn 2017-resultatet i denne valgkretsen. I 2017 var det 24,6 % av velgerne i Sogn og Fjordane som stemte på Arbeiderpartiet.

Også her kommer Arbeiderpartiets vekst som et resultat av forskyvning blant de rødgrønne velgerne. Senterpartiet ble i vinter målt til eksepsjonelle 42,5 % på partiets beste måling i denne valgkretsen. Nå sier kun 27,7 % av velgerne i Sogn og Fjordane at de vil stemme på Senterpartiet. Dermed ligger partiet an til å gjøre et svakere valg i denne valgkretsen enn i 2017, da Senterpartiet fikk stemmene fra 29,7 % av velgerne i fylket.

Også SV øker noe i Sogn og Fjordane, fra 4,3 % i den nevnte målingen i vinter til 6,4 % nå. Men den store veksten er det altså Arbeiderpartiet som har.

Ap på 2017-nivå i Nordland

Også i Nord-Norge samler de rødgrønne velgerne seg nå om Arbeiderpartiet. I Nordland valgkrets var det 26,0 % av velgerne som stemte Arbeiderpartiet i 2017. Nøyaktig samme oppslutning får Arbeiderpartiet nå på en måling InFact har gjort for Amedia.

Arbeiderpartiet har dermed gått klart fram også her fra nivået for få måneder siden. I mars ble partiet målt til 21,8 % hos samme byrå, og var da tre prosentpoeng mindre en Senterpartiet – som ble målt til 24,8 %.

Men nå er rollene byttet om også her. Senterpartiet måles til 22,4 %, og ser dermed ut til å være i en fallende tendens også i Nordland. Velgerne de mister går i all hovedsak til Arbeiderpartiet, mens SV ikke merker noe særlig tilsig av tidligere Sp-velgere i Nordland.

Ap opp i Buskerud, Sp ned

En fersk måling i Buskerud viser at også der er Arbeiderpartiet i ferd med å samle de rødgrønne velgerne, på bekostning av Senterpartiet. Dette er Sp-veteran Per Olaf Lundteigens hjemfylke, og så sent som i mars i år ble Ap og Sp målt jevnstore her – med 23,7 % til Ap og 23,4 % til Sp.

På den ferske målingen som Sentio har gjort for Drammens Tidende er Arbeiderpartiet klart størst, og nærmer seg 2017-resultatet. Målingen sier at 27,1 % av velgerne i Buskerud nå vil stemme Arbeiderpartiet, mot 28,3 % ved valget i 2017. Partiet er dermed nær ved å vinne kampen om sistemandatet i fylket, det er kun et par hundre stemmer som mangler. En sterk mobilisering i sluttspurten kan avgjøre dette i Arbeiderpartiets favør.

Senterpartiet måles til 16.4 % i målingen, og har altså mistet omlag en tredjedel av sine velgere sammenlignet med målingen der de var jevnstore med Arbeiderpartiet. I samme periode øker Arbeiderpartiet med 3,4 prosentpoeng og SV øker med 1,6 (fra 4,9 % til 7,5 %).

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.