Arbeiderpartiet vil ha bedre svømmeopplæring i hele landet

Arbeiderpartiet vil styrke svømmeopplæringen over hele landet som tiltak for å hindre framtidige drukningsulykker. - Vi trenger en nullvisjon for drukningsulykker, sier partiets stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

VIL HINDRE DRUKNING: Arbeiderpartiet vil styrke svømmeopplæringen over hele landet som tiltak for å hindre framtidige drukningsulykker. - Vi trenger en nullvisjon for drukningsulykker, sier partiets stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg. Foto: Colourbox

Etter at 12 mennesker har omkommet i drukningsulykker i juli måned, vil Arbeiderpartiet ha bedre svømmeopplæring i hele landet. – Det er tragisk og trist, sier partiets stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg. – I 2020 omkom 88 personer av drukning i Norge. Dette er et altfor høyt tall som vi er nødt til å ta fatt i, sier han. Arbeiderpartiet vil ha en nullvisjon for drukningsulykker i Norge, slik vi har det for trafikkdrepte.

Tvedt Solberg vil stille strengere krav til svømmeopplæringen i skolen dersom Arbeiderpartiet vinner valget og havner i regjering. – Alle barn skal lære å svømme. Arbeiderpartiet vil stille strengere krav til kvaliteten og omfanget på svømmeundervisningen, slår Ap-politikeren fast. – Konsekvensen av manglende svømmeferdigheter kan bli fatale for mange barn og unge, og det kan vi ikke la skje, legger han til.

– Alle barn skal lære å svømme

Han er kritisk til at det er gjort for lite fra dagens regjering for å sørge for svømmeferdighetene hos norske barn.

– Arbeiderpartiet reagerer på at høyreregjeringen ikke har gjort mer for å sørge for at elevene faktisk lærer å svømme. Vi mener at det ikke er nok å teste elevene, men at svømmeundervisningen må fortsette til barna faktisk har lært å svømme. Høyreregjeringen innførte en nasjonal prøve for å måle svømmeferdigheter, men stemte mot at undervisningen måtte fortsette til elevene har lært å svømme, minner Tvedt Solberg om.

Arbeiderpartiet har fremmet mange forslag i Stortinget for bedre svømmeopplæring, blant annet en nasjonal handlingsplan og at kommunene skal få mer midler til svømmehaller og nødvendig opplæring.

– Vi mener høyreregjeringen må sørge for at pengene når barna som trenger dem, og ikke bare komme med formanende pekefingre til kommunene. Dessverre stemte høyreregjeringen mot alle våre forslag, sier Ap-politiker Tvedt Solberg.

Mener regjeringen har sviktet

– Arbeiderpartiet mener også det er et stort behov for flere og bedre bygg for våre unge, sier Tvedt Solberg. – Derfor opprettet vi rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg i 2001, og videreførte denne i 2008. Dette gav mulighet til å ruste opp nesten 1400 skoler med over 2000 prosjekter i alle landets fylker og kommuner. Dessverre avsluttet høyreregjeringen ordningen i 2016 og har ikke tilført nye midler selv om behovet for skoler og svømmeanlegg er stort, konstaterer han.

– Vi har ingen flere å miste i drukningsulykker. Derfor trenger vi en ny giv og ny politikk for å sikre alle elever en god nok svømmeopplæring – over hele landet, sier Torstein Tvedt Solberg.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.