Arbeiderpartiet er årets klare gallupvinner

Med et pluss på 4,1 prosentpoeng er Arbeiderpartiet årets klare gallupvinner så langt. Størst tilbakegang hittil i 2021 har Høyre og Senterpartiet.

GALLUPVINNER: Arbeiderpartiet er klar gallupvinner første halvår 2021, her partileder Jonas Gahr Støre og stortingrepresentant Anette Trettebergstuen på et besøk hos Montebello Camping. Foto: Marte Kristiansen, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet startet 2021 med en gjennomsnittsoppslutning på 20,4 % på de nasjonale meningsmålingene. Etter at første halvår er over, har partiet en gjennomsnittlig oppslutning på 24,5 %. Økningen er på hele 4,1 prosentpoeng, og klart størst av samtlige partier. I den andre enden av skalaen har Høyre og Senterpartiet størst tilbakegang.

Dette kommer fram i en gjennomgang som Sosialdemokraten.no har gjort av alle nasjonale meningsmålinger som er publisert første halvår 2021.

Fra januar til juni er det Arbeiderpartiet som er den klare gallupvinneren, med en solid framgang på 4,1 prosentpoeng. Foruten Arbeiderpartiet er det bare Rødt (+ 1,2), Frp (+ 0,7), Venstre (+ 0,4) og MDG (+ 0,1) som har framgang fra januar til juni i år på gjennomsnittet av de nasjonale målingene.

Ap vinner kampen om de rødgrønne velgerne

Tallenes tale er tydelig: Arbeiderpartiets vekst kommer særlig fordi partiet vinner kampen om de rødgrønne velgerne. Den samlede oppslutningen om partiene Ap, SV og Sp var i januar på 49,1 %, og i juni på 49,8 % – altså svært stabil. Men der Arbeiderpartiet i januar hadde 41,5 % av de tre rødgrønne partienes samlede oppslutning, har partiet i juni økt sin andel til hele 49,2 %.

Framgangen har særlig skjedd på bekostning av Senterpartiet, som har falt fra et gjennomsnitt i januar på 20,7 % til et gjennomsnitt i juni på 17,5 %. Ingen andre partier har større tilbakegang enn det Senterpartiet har. Når også SV har en marginal tilbakegang fra 8,0 % i januar til 7,8 % i juni, betyr det at Arbeiderpartiet har hatt en markant økning i oppslutningen blant de rødgrønne velgerne.

Arbeiderpartiet har forøvrig gått fra å ha et netto velgertap til Høyre i januar til å ha en netto velgergevinst fra Høyre i juni. Det er altså nå flere av Høyres 2017-velgere som sier de vil stemme Arbeiderpartiet i høst enn det er Ap-velgere fra 2017 som sier de vil stemme Høyre. I januar var det stikk motsatt.

Arbeiderpartiet vinner dermed både kampen om de rødgrønne velgerne, og vinner velgere fra hovedmotstander Høyre. I tillegg viser tallene at Arbeiderpartiet i større grad nå mobiliserer sine egne 2017-velgere enn hva tilfellet var i januar.

Sterkt utgangspunkt for valgkampinnspurten

Arbeiderpartiet har dermed et godt utgangspunkt for valgkampinnspurten i august og september; når lojaliteten blant egne 2017-velgere er økende, velgerutvekslingen med hovedmotstander Høyre er positiv og lekkasjen til de rødgrønne konkurrentene er i ferd med å tettes, er de tre viktigste elementene på plass for at Arbeiderpartiet skal kunne gjøre et valg opp mot 2017-resultatet til stede. Med en kraftig mobilisering i høst har partiet endatil muligheten til å passere 2017-resultatet. Det var det neppe mange som ville tippet på ved årets begynnelse.

Utgangspunktet for Høyre og Senterpartiet er stikk motsatt, og verst er det for Høyre. Partiet sliter med dalende lojalitet hos egne velgere, og taper velgere både til hovedmotstander Arbeiderpartiet og til Senterpartiet. Selv om det ikke er merkbar overgang til nærstående borgerlige partier, er utgangspunktet dermed tungt for Erna Solberg og rådgiverkorpset hennes.

For Senterpartiet er det også dalende lojalitet blant egne 2017-velgere, og mange av de tidligere Ap-velgerne som en stund har sagt de vurderte å stemme Senterpartiet er i ferd med å «finne veien hjem» til Arbeiderpartiet igjen. Lyspunktet for Senterpartiet er at de fortsatt har et positivt bytteforhold til både Ap og SV, og at de i liten grad har lekkasje av velgere til motstanderne på høyresiden. Tvert om – Senterpartiet er det av de tre rødgrønne partiene som i størst grad har et positivt netto bytteforhold av velgere både med Høyre og Frp, og partiet henter også flere velgere fra Krf og Venstre enn det mister til de samme partiene.

Senterpartiets tilbakegang fra januar til juni er på hele 3,2 prosentpoeng (20,7 i snitt i januar mot 17,5 i snitt i juni), og Høyre har falt med 3,1 prosentpoeng i samme periode (24,7 % i januar mot 21,6 % i juni).

Ellers viser gjennomgangen at det er stabilt lavt for Krf (3,4 % i januar og 3,3 % i juni).

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.