Ny gallup: Ap fortsetter veksten, stort fall for Sp

Ap vokser med 1,9 prosentpoeng på ny måling, og er dermed Norges største parti hos ytterligere et gallupbyrå. Senterpartiet faller tungt, og måles nå 10 prosentpoeng lavere enn Arbeiderpartiet. Ap er nå større enn Sp og SV til sammen.

AP STØRST: Arbeiderpartiet fortsetter veksten på ny gallup, og er Norges største parti. Senterpartiet faller tungt. Foto: Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)

Arbeiderpartiet måles nå til 24,4 % oppslutning på Norfaktas måling for avisene Nationen og Klassekampen. Det er 1,9 prosentpoeng foran april-målingen fra samme byrå. Mye tyder på at partiet nå vokser fordi flere tidligere Ap-velgere «vender hjem» etter å ha vurdert Senterpartiet en stund. Senterpartiets fall i målingen er bemerkelsesverdig stort.

Mai-gallupen fra Norfakta har to klare utslag: Arbeiderpartiets vekst og Senterpartiets sterke tilbakegang.

Ap opp 6,9 prosentpoeng i 2021

Framgangen fra april til mai for Arbeiderpartiet er på 1,9 prosentpoeng. Dermed er Arbeiderpartiet Norges største parti også hos Norfakta, slik partiet også har vært hos flere andre byråer med nylige målinger. Men framgangen er enda mer bemerkelsesverdig når vi ser den over lit tid. Tilbake i januar i år ble Arbeiderpartiet målt til svake 17,5 % oppslutning hos Norfakta, og var da vesentlig mindre enn både Høyre (24,3 %) og Senterpartiet (22,6 %).

Men nå er bildet totalt forandret.

Arbeiderpartiet har gått fra 17,5 % i januar til 24,4 % i mai. Det er en framgang på ikke mindre enn 6,9 prosentpoeng. Samtidig har Senterpartiet gått tilbake fra 22,6 % i januar til 14,8 % nå. Altså en tilbakegang på hele 7,8 prosentpoeng.

Det er tydelig at mange velgere som har vippet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, nå har bestemt seg for å stemme Arbeiderpartiet. trolig har landsmøtet i Arbeiderpartiet, det nye partiprogrammet og Jonas Gahr Støre selv og hans innsats for å skape arbeidsplasser i hele landet, forsvare velferdsstaten og fordele rettferdig gjort at mange tidligere Ap-velgere nå i større grad kjenner igjen partiet sitt og «vender hjem» etter å ha vært usikre en stund.

Ap alene større enn Sp og SV til sammen

Målingen viser et solid flertall for en ny regjering, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Dersom målingen var valgresultatet, ville Arbeiderpartiet fått 45 stortingsrepresentanter, mens Senterpartiet ville fått 29 og SV 15. Til sammen er det 89 representanter, og partiene kunne dannet flertallsregjering uten å være avhengige av hverken Rødt eller MDG.

Verdt å merke seg er også at Arbeiderpartiet alene nå er større enn Sp og SV er til sammen. Det har noe å si for hvor tyngdepunktet i en slik trepartiregjering vil ligge, for hva slags politikk regjeringen vil føre og også for sammensettingen av de ulike statsrådpostene.

SV har forøvrig ingen positiv landsmøteeffekt på målingen. Partiet ble målt til 9,8 % i april før landsmøtet sitt, og måles til 8,0 % nå i den første målingen etter landsmøtet.

Stabilt lavt for Krf og Venstre

Både Kristelig Folkeparti og Venstre har også hatt landsmøter i vår, men sliter fortsatt med oppslutning på 3-tallet. Rett nok er begge nå målt til 3,9 %, og dermed tett oppunder sperregrensa. Men ingen av dem kan være fornøyd med uttellingen når vi vet at flere av disse to partienes kjernesaker har vært blant de mest mediefokuserte sakene i hele vår. Venstre har fått prege nyhetsbildet med sitt kjernebudskap om færre og svakere rettslige konsekvenser ved narkotikabruk og narkotikabesittelse – ikke bare for tunge og syke folk med etablert rusavhengighet, men også or nysgjerrig ungdom som vil utforske og utprøve heroin, kokain, amfetamin og cannabis.

Og Kristelig Folkeparti har særlig opplevd å få en gavepakke fra SV-landsmøtet i abortsaken. Men partiet er fra før så upopulært at selv ikke SVs standpunkt om fri og selvbestemt abort fram til tidspunktet for levedyktighet (22 uker) har gjort at Krf klarer å nå opp til sperregrensa.

Høyre og Frp ligger nesten urørlige på målingen. Høyre ble målt til 24,2 % i april og går tilbake med 0,3 prosentpoeng til 23,9 % nå. Mens Frp hadde 10,5 % oppslutning i april og måles til 10,0 % nå.

Rødt over sperregrensa, MDG under

For partiet Rødt er også endringen svært liten (fram med 0,2 fra 4.0 % i april til 4,2 % nå). Partiet klarer seg dermed over sperregrensa i denne målingen, og ville ved et valg i dag dermed fått 6 av de 19 utjevningsmandatene som skal fordeles, i tillegg til 2 distriktsmandater (begge i Oslo).

Også MDG har veldig små endringer, men med større negative utslag for partiet. I april var oppslutningen 4,1 %, og dermed over sperregrensa (4 utjevningsmandater + 3 distriktsmandater). I mai måles partiet til kun 3,8 %, og selv om tilbakegangen er beskjedne 0,3 prosentpoeng er dermed MDG under sperregrensa. Dermed blir det ingen utjevningsmandater, og om dette blir valgresultatet må partiet klare seg med de to distriktsmandatene som partiet vinner i henholdsvis Oslo og Akershus.

Målingens klare vinner: Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.