Statsråden må svare Ap: Blir obligatorisk testing faktisk gjennomført ved innreise til Norge?

Arbeiderpartiet vil ha ned importsmitten, og reagerer på medierapporter om at mange ikke testes. Nå må statsråd Monica Mæland svare på hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre at obligatorisk testing faktisk blir gjennomført.

KREVER SVAR: Stortingsrepresentant Martin Henriksen krever på vegne av Arbeiderpartiet svar på hva regjeringen gjør for å sikre at alle testes ved ankomst til Norge. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)

Ap-representant Martin Henriksen (bildet) har nå sendt justisministeren et skriftlig spørsmål. Dermed har hun kun få dager på seg til å svare. – Hva har Justis- og beredskapsminister Monica Mæland satt i verk av tiltak, eller gitt av klare styringssignaler for å sørge for at politiet gjennomfører obligatorisk testing av coivd-19 viruset av alle innreisende fra utlandet? er spørsmålet Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet vil ha svar på.

Henriksen begrunner spørsmålet med medierapporter om at mange ikke blir testet ved ankomst Norge til tross for at det er vedtatt obligatorisk testing ved ankomst.

– Bare fem testet seg

– Den siste tiden har mediene rapportert om viteskildringer fra vanlige folk, som ved innreise til Norge fra utlandet med fly, har registrert at bare et svært lite antall av flypassasjerene i de aktuelle flyene har testet seg, sier Henriksen.

– De har samtidig rapportert om at de ikke har registrert politi eller andre myndighetspersoner som har veiledet de reisende om at det er et generelt krav om testing ved innreise, understreker han. Henriksen minner om at senest den 20. mars meldte TV2 om at en passasjer registrerte at bare fem personer på et fly fra Stockholm testet seg, mens alle andre gikk rett ut av flyplassen.

Usannheter?

– Samtidig skriver Mæland bare fire dager etter innslaget på TV2, på sin egen Facebook side at dette rett og slett ikke er riktig. Hun indikerer at disse rapportene rett og slett ikke inneholder sannhet, og at politikere som stiller spørsmålstegn ved dette nører opp under usannheter, sier Henriksen.

Henriksen peker særlig på at to utsagn fra Mæland ikke samsvarer med medierapportene: «.. de som ankommer Norge raskt og på en smittevernfaglig trygg måte får avklart om de har adgang til Norge, om de skal på karantenehotell eller om de kan ta karantenen hjemme ..»

Og videre: «Politimester i Øst politidistrikt sier at de har kontroll på lufthavnen og de som skal testes blir testet, og de får ikke forlate lufthavnen før det er gjort.»

På grunn av møtefri i Stortinget i forbindelse med påsken, kan svaret fra justisministeren forventes å foreligge rett over påsken.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.