Ap mest fram på ny Oslo-måling

Arbeiderpartiet øker mest på en fersk Oslo-måling som er publisert i dag. MDG går mest tilbake.

MEST FRAM I OSLO: Jonas Gahr Støre topper Arbeiderpartiets Oslo-liste ved høstens valg, og kan konsttere at partiet går mest fram av alle på en fersk Oslo-måling. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Det er i Aftenpostens stortingsmåling for Oslo, utført av Norstat, de nye tallene fremkommer.

Forrige gang Aftenposten målte Oslo-velgernes partipreferanser ved stortingsvalget kommende september, var i oktober 2020. Da ble Arbeiderpartiet målt til 20,9 % oppslutning. Partiet lå an til 4 stortingsrepresentanter, én mindre enn partiet har nå.

Øker mest, beholder 5 mandater

Arbeiderpartiet går fram med 1,6 prosentpoeng, og vil dermed beholde sine 5 stortingsrepresentanter dersom denne målingen blir valgresultatet. Målt i prosent er partiet fremdeles litt bak 2017-resultatet; nå sier 22,5 % av Oslos velgere at de vil stemme Ap – mens resultatet i 2017 var 28,4 %.

Men partiet har altså stanset fallet, og har mandatgevinst målt mot gallupen i oktober.

Også SV beholder sitt antall stortingsrepresentanter fra Oslo dersom denne målingen blir valgresultatet. I 2017 fikk SV 9,3 % oppslutning i Oslo, og 2 stortingsrepresentanter. Partiet øker oppslutningen noe, og måles nå til 11,7 %. Dette får ikke betydning for mandatene – partiet beholder de to mandatene som det fikk ved valget i 2017.

SV står forøvrig omtrent stille sammenlignet med oktober-målingen. Den gang ble SV målt til 11,9 % oppslutning i Oslo.

Også Senterpartiet står omtrent på stedet hvil i Oslo når dagens måling sammenlignes med oktober-tallene. I oktober ble Sp målt til 4,5 % oppslutning og 1 stortingsrepresentant. Nå måles partiet til 4,6 % oppslutning, og fortsatt 1 stortingsrepresentant.

Fall for MDG, framgang for Rødt

MDG har målingens største tilbakegang. Partiet hadde støtte fra 9,3 % i oktober-målingen, men må tåle en klar tilbakegang denne gangen. Nå sier 6,9 % av Oslos velgere at de vil stemme MDG, en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng.

MDG mister dermed det ene av de to mandatene partiet lå inne med i oktober-målingen. Dersom dagens måling blir valgresultatet, vil MDG kun få inn én representant fra Oslo på Stortinget.

For Rødt er det en framgang på 1,3 prosentpoeng i denne målingen sammenlignet med oktober. Partiet får støtte fra 8,5 % av Oslos velgere, og ville fått inn 2 representanter på Stortinget dersom dette var valgresultatet.

Stabilt for høyresiden

For høyresiden er målingene i dag og i oktober bemerkelsesverdig like. Høyre er størst med 28,8 % nå, mot 28,4 % i oktober. Det ville gitt 6 stortingsrepresentanter, det samme som partiet har i dagens Storting.

Frp måles til 7,0 % i Oslo. I oktober var tallet 7,1 %. Det betyr at partiet kun ville fått inn én representant fra Oslo ved et valg nå.

Venstre måles til 6,1 % nå, og ble målt til 6,2 % i oktober. Også Venstre ville dermed fått inn en representant fra Oslo.

Og Krf har en oppslutning på 1,5 %, mot 1,7 % i oktober. Det er for lite til å bli representert på Stortinget fra Oslo.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.