– Nedvurdering av kompetansen til arbeidsfolk

Regjeringen vil innføre regler om kompetansekrav som fratar små og mellomstore bedrifter muligheten til å gjøre den jobben de alltid har gjort. - Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen, mener stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap). Arbeiderpartiet vil stanse innføringen av de nye reglene.

URETTFERDIG REGELENDRING: Arbeiderpartiet mener det er urettferdig og uriktig at små og mellomstore bedrifter ikke lenger skal få utføre jobben de alltid har gjort, når regjeringen innfører nye kompetanseregler. - Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen, sier Aps stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (bildet). Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

URETTFERDIG REGELENDRING: Arbeiderpartiet mener det er urettferdig og uriktig at små og mellomstore bedrifter ikke lenger skal få utføre jobben de alltid har gjort, når regjeringen innfører nye kompetanseregler. – Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen, sier Aps stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (bildet).
Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

Av Svein Roald Hansen (Ap), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite

Mange små- og mellomstore «Byggmester Bob-bedrifter» mister muligheten til å gjøre den jobben de alltid har gjort når regjeringen fra neste sommer innfører nye kompetansekrav.

Selv enkle oppgaver med utført med gravemaskin krever at bedriften fra neste sommer må ha ingeniørfaglig kompetanse. Høyre og Frp-regjeringen lager et regelverk som i praksis betyr avskilting av mange små- og mellomstore bedrifter på grunn av meningsløse formaliteter. Kunnskapen og erfaringen som disse bedriftene har bygget opp gjennom mange år skal ikke lenger tas hensyn til.

Det pussige er at regjeringens arbeidsmarkedspolitikk ellers går ut på å svekke kompetansen i arbeidsstokken gjennom økt bruk av innleie, mer midlertidige ansettelser, svak satsing på yrkesfag og svak innsats mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.

Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen, og nå understreker statsråd Jan Tore Sanner denne nedlatende holdningen gjennom å innføre krav til formelle kvalifikasjoner for oppgaver som ansatte i disse bedriftene har utført til alle tider.

Regjeringen må gi disse bedriftene garantier for at de kan jobbe som før, også etter at regjeringen har innført regelendringer fra neste sommer. Disse bedriftene har verdifull kunnskap vi trenger for å bygge landet. Derfor må disse bedriftene i fremtiden få konkurrere på like vilkår. Alt annet vil være urettferdig og uriktig.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.