– Det neste store helseløftet i Norge må handle om barn og unge

- Det neste store helseløftet i Norge må handle om barn og unge, mener Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (bildet).

TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR: - En god barndom varer livet ut, men det gjør også en dårlig en. Skal alle ha like muligheter, må vi investere mer i det som sikrer barna våre trygge og gode oppvekstsvilkår, og det som når de yngste før de blir psykisk eller fysisk syke, skriver Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen i denne kronikken. Foto: Stortinget

TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR: – En god barndom varer livet ut, men det gjør også en dårlig en. Skal alle ha like muligheter, må vi investere mer i det som sikrer barna våre trygge og gode oppvekstsvilkår, og det som når de yngste før de blir psykisk eller fysisk syke, skriver Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen i denne kronikken.
Foto: Stortinget

Av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), helse- og sosialkomiteen

– Pappa, se på meg, sier 5-åringen som stuper kråke frem og tilbake på stuegulvet før frokosten inntas. Hun hinker bort til bordet før hun setter seg ned. På vei bort til bilen danser hun en liten dans, og bort til barnehageporten skal det som vanlig løpes om kapp. Aktivitet er naturlig for barn, denne gleden og de gode vanene vil Arbeiderpartiet dyrke gjennom hele skoleløpet.

Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, er målet for helsepolitikken. Det er viktig for hver enkelt av oss, men det er også avgjørende for samfunnet. Dårligere folkehelse bidrar i det lange løp til å svekke velferdsstaten. Det tapper samfunnet for arbeidskraft og inntekter til fellesskapet, og øker sykdomsutgiftene. Det mest alvorlige er at forskjellen mellom de med god og de med dårlig helse øker. Hvor du bor, dine foreldres utdanningsnivå og deres økonomi er avgjørende for helsa di. Vi har hver og en av oss ansvar for egen helse, men som fellesskap har vi også et ansvar for alles helse.

En god barndom varer livet ut, men det gjør også en dårlig en. Skal alle ha like muligheter, må vi investere mer i det som sikrer barna våre trygge og gode oppvekstsvilkår, og det som når de yngste før de blir psykisk eller fysisk syke. Etablerer man sunne vaner tidlig, er det større sjanse for at det videreføres videre i livet. Arbeiderpartiet mener det neste store helseløftet i Norge må handle om barn og unge.

Det er godt dokumentert at det er brede universelle tiltak som har best helsegevinst. Gjennom tiltak rettet mot skolen nås alle barn uavhengig av foreldrenes bakgrunn og inntekt. Økt fysisk aktivitet hos barn er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre i fellesskap for å skape gode vaner som varer livet ut. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet penger til en times fysisk aktivitet for alle barn fra 1-10 trinn i vårt alternative statsbudsjett.

Tilbud om sunn mat i løpet av skolehverdagen er noe av det mest effektive vi kan gjøre for folkehelsa. Feilernæring, overvekt og livsstilsykdommer er økende blant norske barn og unge.  Skolen er en felles møteplass som i større grad burde vært benyttet til å skape gode matvaner. Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i skolen til alle fra 1-10 trinn. I tillegg setter vi av penger til et prøveprosjekt med 50 kommuner for gratis skolemåltid, som et spleiselag mellom det offentlige og foreldrene.

Altfor mange barn og unge opplever å ikke få riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. En overbelastet skolehelsetjeneste og en tøff kommuneøkonomi har konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Resultatet er at barn og unge møter en stengt dør og ikke får den hjelpen som skulle vært en selvfølge. Arbeiderpartiet tar dette på alvor. Vi styrker kommunenes økonomi med 2 milliarder, som gjør det mulig å løfte det forebyggende arbeidet der folk bor. I tillegg følger vi opp vårt løfte i valgkampen om et storstilt løft for skolehelsetjenesten, med øremerkede midler.

Når 5-åringen skal hentes i barnehagen, leker hun gjemsel ute med de andre barna. Det løpes om kapp bort til bilen, og hjemme igjen turnes det på stuegulvet før middagen er klar. Det kreves ingen tryllekunster for å bedre folkehelsen, start med enkle grep som foredler 5-åringens aktivitetsglede i barne- og ungdomsårene.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.