– Et budsjett som møter Norges utfordringer med handling

– Vi må ta fatt på de store utfordringene Norge står foran. Vi må få flere ut i arbeid, klimautslippene må ned, vi må bygge ut helse- og omsorgstilbud og å få flere elever til å lykkes i skolen. Dette er et budsjett for å løse disse oppgavene, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ved fremleggelsen av Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018.

ALTERNATIVT FORSLAG: Arbeiderpartiet legger fram et alternativt forslag til statsbudsjett for 2018, og foreslår bl.a. en kraftig satsing for å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb. Fotoutsnitt: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

ALTERNATIVT FORSLAG: Arbeiderpartiet legger fram et alternativt forslag til statsbudsjett for 2018, og foreslår bl.a. en kraftig satsing for å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb.
Fotoutsnitt: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Vi må ta fatt på de store utfordringene Norge står foran. Vi må få flere ut i arbeid, klimautslippene må ned, vi må bygge ut helse- og omsorgstilbud og å få flere elever til å lykkes i skolen. Dette er et budsjett for å løse disse oppgavene, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ved fremleggelsen av Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018.

Sammen med finanspolitisk talsperson Trond Giske presenterte han fredag Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018.

Flere fra trygd til jobb

Arbeiderpartiet foreslår en storstilt satsing på 2, 5 milliarder for å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb.

– Vi satser blant annet på havnæringene, miljøteknologi og nye næringer som bioøkonomi og helse- og velferdsteknologi, vi legger flere hundre millioner på bordet for å utvikle næringslivet i distriktene, vi vil starte en kompetansereform, og vi foreslår 2000 nye tiltaksplasser for å få folk inn i jobb, sier Støre.

Arbeiderpartiets alternative budsjett har også flere satsinger for å få flere nye bedrifter til å vokse.

– Dette er et budsjett for oppstartbedrifter som vil vokse. Vi foreslår bedre opsjonsbeskatning, og vi vil opprette et regionalt akseleratorprogram slik at det blir lettere å utløse kapital, sier Aps finanspolitiske talsperson Trond Giske.

Barn og unge er budsjettvinnere

For å få flere barn og unge til å fullføre skolen, legger Arbeiderpartiet penger på bordet for et skikkelig løft for tidlig innsats, bedre barnehager, flere lærere og bedre yrkesfag.

– Barn og unge er budsjettvinnere hos Arbeiderpartiet. Vi vil ha 1000 nye lærere i 2018, en mer intensiv læring tidlig gjennom en lese-, skrive- og regnegaranti og en mer praktisk skole. I tillegg stopper vi Høyre og FrPs økning i barnehageprisen, og vi foreslår flere barnehageplasser med flere barnehagelærere, sier Giske.

Løft til sykehus og eldreomsorg

Vi lever lenger og medisinske fremskritt gir oss nye muligheter til å gi flere god helsehjelp. Arbeiderpartiet vil ruste Norge til å møte de økende behovene. Partiets alternative budsjett inneholder et betydelig løft til både sykehus og eldreomsorg.

– Vi foreslår 1,4 milliarder mer til raskere behandling, nytt utstyr og flere ansatte på sykehusene våre. Vi holder våre helseløfter, i sterk kontrast til Høyre og FrP i regjering. Vi må møte fremtidens helseutfordringer allerede nå, sier Støre.

Tar klimautfordringen på alvor

Partiets alternative budsjett inneholder også en klimainnsats langt over regjeringens forslag.

– Vårt alternative budsjett viser at Arbeiderpartiet er et parti som tar klimautfordringen på alvor, samtidig som vi vil sikre fremtidens arbeidsplasser. Vi legger penger på bordet til fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring, foreslår en naturvernpakke på 320 millioner og vi vil fortsette å gjøre det lettere for vanlige folk og familier å velge utslippsfri transport, avslutter Giske.

Jonas Gahr Støre oppsummerer med at Arbeiderpartiets alternative budsjett vil gi:

  • Flere i arbeid.
  • Flere pasienter som får behandling.
  • Flere barn og unge en bedre start på skoleløpet og en tryggere skolehverdag.
  • Lavere utslipp av klimagasser.
  • Et samfunn med mindre forskjeller gjennom et mer omfordelende skattesystem.

 

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.