– Ta ungdom på alvor!

Høyre, Frp og Venstre stemte ned viktig forslag om forsterket ungdomsarbeid. - Venstre valgte å støtte regjeringa heller enn ungdommen, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Hege Haukeland Liadal, Martin Henriksen og Jorid Holstad Nordmelan.

STEMTE NED UNGDOMSSATSING: Høyre, Frp og Venstre stemte ned Arbeiderpartiets og SVs forslag om ungdomssatsing, til tross for svært positive tilbakemeldinger i høringsrunden. Foto: Illustrasjonsbilde, Pexels.com

STEMTE NED UNGDOMSSATSING: Høyre, Frp og Venstre stemte ned Arbeiderpartiets og SVs forslag om ungdomssatsing, til tross for svært positive tilbakemeldinger i høringsrunden. Foto: Illustrasjonsbilde, Pexels.com
STEMTE NED UNGDOMSSATSING: Høyre, Frp og Venstre stemte ned Arbeiderpartiets og SVs forslag om ungdomssatsing, til tross for svært positive tilbakemeldinger i høringsrunden. Foto: Illustrasjonsbilde, Pexels.com

Høyre, Frp og Venstre i Stortinget stemte ned viktig forslag om forsterket ungdomsarbeid. – Venstre valgte å støtte regjeringa heller enn ungdommen, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Hege Haukeland Liadal, Martin Henriksen og Jorid Holstad Nordmelan.

Stortinget tok 17. januar stilling til et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. – Vi trenger et slikt senter i Norge, og i høringen til saken støttet absolutt alle forslaget, sier de tre stortingsrepresentantene i en felles kronikk som er sendt til pressen.

Nedstemt av Høyre, Frp og Venstre
Til tross for den solide støtten forslaget fikk i høringsrunden, blir det ikek noe slikt senter. – Høyre, Frp og Venstre valgte å stemme mot forslaget, slik at det ikke blir noe av, fastslår Haukeland Liadal, Henriksen og Holstad Jordmelan.

De mener senteret ville fylt en svært viktig rolle i ungdomsarbeidet i Norge. – Senteret kan bistå med kompetanseheving, koordinering og samordning, kunnskapsutvikling, nettverk og kvalitetssikring av tilbudet og det arbeidet som gjøres.  Et eget senter vil være et lavterskel tilbud til aktører som jobber med, eller ønsker å jobbe med, ungdom, sier de tre stortingsrepresentantene.

Vil heve kvaliteten på ungdomsarbeidet
– Det er viktig at vi framover hever kvaliteten på ungdomsarbeid, øker kompetansen blant ungdomsarbeidere i hele landet, og at vi koordinerer fagfeltene ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og ungdomsmedvirkning, for å sikre at ungdom får den plassen de fortjener i samfunnsdebatten. Vi må vise at vi tar ungdom på alvor, ikke bare med støttende ord, men med faktisk handling, sier de tre Arbeiderparti-representantene.

– Både FNs barnekonvensjon og Grunnloven forankrer barn og ungdoms rett til å bli hørt, men tross dette er det i dag ingen aktører i Norge som koordinerer kunnskap og kompetanse på ungdomsarbeid og ungdomsmedvirkning på et helhetlig nasjonalt nivå, konstaterer de.

Og konkluderer: – I landet vårt har vi nasjonale kompetansesenteret for alle kroppsdeler og mye annet, vi ville ha ett for ungdom – det ville ikke regjeringen og Venstre.

 

 

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.