– De selger ut arvesølvet vårt

LO-topp Peggy Hessen Følsvik går til harde angrep på regjeringen. - De selger ut arvesølvet vårt. De reverserer likestillingen. De tar Norge i stikk motsatt retning av det vi ønsker, sier hun. Hun er også skeptisk til at Høyre og Frp er i ferd med å bygge ned trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

ANGRIPER REGJERINGEN: LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik angriper regjeringen for å ta Norge i fullstendig feil retning, både gjennom statsbudsjettet og gjennom den øvrige politikken den fører. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

ANGRIPER REGJERINGEN: LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik angriper regjeringen for å ta Norge i fullstendig feil retning, både gjennom statsbudsjettet og gjennom den øvrige politikken den fører. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
ANGRIPER REGJERINGEN: LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik angriper regjeringen for å ta Norge i fullstendig feil retning, både gjennom statsbudsjettet og gjennom den øvrige politikken den fører. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik går til harde angrep på regjeringen. – De selger ut arvesølvet vårt. De reverserer likestillingen. De tar Norge i stikk motsatt retning av det vi ønsker, sier hun. Hun er også skeptisk til at Høyre og Frp er i ferd med å bygge ned trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Hessen Følsvik kom med angrepene på regjeringens politikk da hun besøkte en konferanse for LO-tillitsvalgte i Elverum i dag.

– Selger ut arvesølvet vårt
LO-toppen er sterkt kritisk til regjeringens bebudede nedsalg i større selskaper, et salg som allerede er i gang gjennom at bl.a. Entra er tatt på børs og at Statskog utredes privatisert.

– Denne regjeringen har ingen skrupler med å føre en slik politikk. De selger ut arvesølvet vårt, slår Hessen Følsvik fast.

– Kan vi stole på dem?
LOs førstesekretær er bekymret for hvordan arbeidslivet vil utfordres av Høyres og Frps politikk i regjering.

– Regjeringen sier de vil videreføre trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Det syns vi er bra. Men kan vi stole på dem? spør Hessen Følsvik.

Hun viser til at regjeringen nå nedsetter en rekke utvalg og komitéer som skal se på endringer i arbeidslivet. – Flere av  utvalgene er satt ned uten at LO er representert. Arbeidstidsutvalget er et eksempel. Her er LO kun invitert til å være med i en referansegruppe, ikke å være i selve utvalget. Produktivitetskommisjonen er et annet eksempel, sier Hessen Følsvik.

Hun frykter derfor at det regjeringen sier er noe annet enn det regjeringen gjør. – Trepartssamarbeidet i arbeidslivet er i fare når partene ikke får være med i viktige utvalg, slår LO-toppen fast.

Økt oljepengebruk setter arbeidsplasser i fare
Hessen Følsvik angriper også den kraftige økningen i oljepengebruk. – Regjeringen bruker 21,5 milliarder kroner mer av oljepengene. Dette er sterkt bekymringsfullt, mener hun.

– For det første kommer denne økte oljepengebruken særlig fordi regjeringen vil finansiere skattekuttpolitikken sin. Dette er en dypt usosial linje, der regjeringen gir mest til de som har mye fra før, sier Hessen Følsvik.

LO advarte mot akkurat denne politikken i forkant av stortingsvalget i 2013. – Advarslene våre har til de grader slått til, også her. Dette er et budsjett for økte forskjeller, som svikter de store utfordringene vi har. Og med dette budsjettet vil forskjellene i Norge øke. Det er en utrolig raushet overfor de som har mest fra før, og en utrolig smålighet overfor dem som har aller minst, tordner LOs førstesekretær.

– Regjeringen griper stadig lenger ned i oljefondet for å finansiere gavepakkene til de rikeste. Det er farlig for eksportindustrien vår, og det er farlig for arbeidsplassene våre. Eksportindustrien er ekstremt avhengig av kronekursen. Derfor er det enormt viktig med styring av kronekursen, mener Hessen Følsvik.

Tonedøv regjering
En av de første endringene Høyre og Frp gjorde da de kom i regjering, var å endre permitteringsreglene. Endringene har ført til at folk mister jobben i stedet for å bli permitterte når bedriften de jobber i sliter økonomisk.

– Regjeringen er tonedøve overfor både det LO og det NHO sier i forhold til permitteringsregleverket. Nå blir folk sagt opp i stedet for å bli permittert. Både vi og NHO har krevd at reglene reverseres, men regjeringen vil ikke høre, fastslår hun oppgitt.

– Det er stor forskjell på å bli sagt opp og å bli permittert. Både for den enkelte og for bedriftene. Ved oppsigelse mister bedriftene viktig kompetanse som trengs når markedet tar seg opp igjen, sier hun.

– Dette er dårlig arbeidsmarkedspolitikk og det er elendig næringspolitikk.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.