Frp-jubel for Aps fattigdomspolitikk

Den rødgrønne regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom virker som det skal, fastslår forskning om "Kvalifiseringsprogrammet" som ble lagt fram denne uka. Frp slipper jubelen løs - til tross for at partiet foreslo å stryke hele satsingen i sitt forslag til statsbudsjett da partiet satt i opposisjon. Det de bør være glade for er det faktum at partiet hadde lite eller ingen innflytelse på rikspolitikken i forrige stortingsperiode.

Den rødgrønne regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom virker som det skal, fastslår forskning om «Kvalifiseringsprogrammet» som ble lagt fram denne uka. Frp slipper jubelen løs – til tross for at partiet foreslo å stryke hele satsingen i sitt forslag til statsbudsjett da partiet satt i opposisjon. Det de bør være glade for er det faktum at partiet hadde lite eller ingen innflytelse på rikspolitikken i forrige stortingsperiode.

Det er forskerne Simen Markussen og Knut Røed ved Frischsenteret som har evaluert kvalifiseringsprogrammet – den rødgrønne regjeringens viktigste tiltak i kamp mot fattigdom. Dagens Næringsliv bringer en større artikkel om forskningen i dag, og konklusjonen er klar: Fattigdomssatsingen fra de rødgrønne har vært kraftfull og effektiv.

«Stå opp om morran»
Det var daværende Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen som ledet Arbeiderpartiets og den rødgrønne regjeringens arbeid med fattigdomsbekjempelse, og som la fram kvalifiseringsprogrammet. Programmet startet i 2007, og var en direkte oppfølger av statsråd Hanssens krav om at «alle må stå opp om morran».

Hensikten med kvalifiseringsprogrammet var å føle opp de som stod utenfor det ordinære arbeidslivet uten å ha en medisinsk diagnose som ga rettigheter til trygdeytelser, ved å kvalifisere dem for arbeid. Særlig langtidsledige, langtidsmottagere av sosialhjelp og mennesker med delvis nedsatt arbeids- og inntektsevne ble hjulpet gjennom programmet, ofte rusmisbrukere og flyktninger.

Frp var motstandere
Kvalifiseringsprogrammet var politisk omstridt. Noen partier mente at det var fullstendig feil av staten å bruke slike virkemidler rettet mot langtidsledige og folk med nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Frp kjempet hardt mot kvalifiseringsprogrammet, og i partiets forslag til statsbudsjett for 2009 gikk partiet inn for å fjerne hele bevilgningen på 560 millioner kroner.

Nå kan Frp – i likhet med alle andre – være hoppende glade for at Frp ikke bestemte fattigdomspolitikken.

For kvalifiseringsprogrammet er en suksess.

– Finner store effekter
– Vi finner store effekter, sier Simen Markussen ved Frischsenteret. Han er en av de to forskerne som har lagt fram evalueringsrapporten om den rødgrønne regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom.

– Dette tiltaket retter seg mot folk som står langt fra arbeidsmarkedet, sier Markussen til Dagens Næringsliv.

– Programmet er en kombinasjon av to skoler. Noen er opptatt av at fattigdom i seg selv skaper er fattigdomsfelle, fordi de som er fattige lever i en stresset situasjon og ofte må ta kortsiktige avgjørelser, slik at de ikke kommer ut av situasjonen. Dette programmet gjør noe med det. Den andre skolen er opptatt av at hvis ytelsen er for generøs, gjør det også det vanskelig å komme ut av det, sier forsker Simen Markussen.

Må være motiverte
De som deltar på programmet må selv være motivert for å få til en endring i livet. Hvis forskerne bare hadde sammenlignet hvordan det går med deltagerne i forhold til dem som ikke deltar, ville de overvurdert effekten av ordningen. For å skille ut effekten av programmet, har forskerne benyttet seg av at programmet ble innført gradvis rundt i landet. Dermed kan de studere sammenlignbare grupper i kommuner med og uten tilbud om kvalifiseringsprogram.

Konklusjonen er at programmet i betydelig grad bidrar til å få brukerne inn i arbeid. Mens deltagerne i utgangspunktet har en sannsynlighet på åtte prosent for å ha en jobb, er sannsynligheten steget til 24 prosent fire år etter at de startet på programmet.

Den økte jobbsannsynligheten gjelder bare for småjobber, det vil si med inntekt rundt 88.000 kroner i året. Sannsynligheten for å få jobber med høyere inntekt, øker nesten ikke.

– De kommer ikke ut i gode jobber, men de får jobb, sier Markussen.

Frp-jubel for Ap-politikk
Evalueringsrapporten blir tatt svært godt imot av Frps arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. – Jeg er veldig fornøyd med konklusjonen, sier han.

– Den viser at riktig bruk av kvalifiseringsprogrammet gir effekt, og at det gir flere enn noengang en fot innenfor arbeidsmarkedet, sier Eriksson.

– Når en ser at det har effekt, håper jeg at kommunene lager gode strategier for hvordan de tar i bruk programmet for å hjelpe folk ut av sosialhjelp og til å få en fot inn i arbeids­markedet. Kommunene må bruke det som fungerer. Dette fungerer, sier han.

Om programmet som Frp ville legge ned fordi det ikke kunne fungere…!

Han burde vel lagt til at rapporten viser hvor bra det var for de som er hjulpet ut av fattigdom at Frp ikke har avgjørende innflytelse på fattigdomspolitikken…

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.