Flertallet er borte for de borgerlige partiene

I TV2s junimåling går både Høyre og Frp markert tilbake, samtidig med at Arbeiderpartiet vokser. Målingen viser også at de fire borgerlige partiene ville mistet flertallet sitt dersom det var valg i dag!

I TV2s junimåling går både Høyre og Frp markert tilbake, samtidig med at Arbeiderpartiet vokser. Målingen viser også at de fire borgerlige partiene ville mistet flertallet sitt dersom det var valg i dag!

Omtrent ni måneder etter stortingsvalget er det borgerlige flertallet borte. Det viser TV2s juni-gallup, der Høyre og Frp har en samlet tilbakegang på 2,5 prosentpoeng siden mai-målingen. Sammenligner vi med valgresultatet fra i fjor høst er tilbakegangen for de to regjeringspartiene på hele 5,3 prosentpoeng.

Frp på 11-tallet
For Frp begynner tallene nå å se helmørke ut. Partiet måles til 11,7 % oppslutning, og har dermed blitt målt på 11-tallet i hele år med unntak av et lite blaff opp til 12,5 % i mai-målingen.

Samtidig måler TV2 nå for første gang Høyre til et lavere nivå enn valgoppslutningen.

Klar Ap-framgang
Arbeiderpartiet viser stikk motsatt utvikling. På målingen oppnår Ap 34,4 %, og er dermed Norges soleklart største parti. Framgangen siden målingen i mai er på 2,2 prosentpoeng.

TV2s måling føyer seg dermed inn i rekken av flere målinger som over tid plasserer Arbeiderpartiet med en oppslutning på mellom 34 og 36 %.

På rødgrønn side går også Senterpartiet fram, og måles til 6,1 %. Framgangen er på 1,2 prosentpoeng siden mai. SV måles til 4,1 % oppslutning, og er dermed over sperregrensa for utjevningsmandater.

Ikke lenger borgerlig flertall
Partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf fikk ved valget i fjor i alt 96 stortingsmandater. I juni-målingen fra TV2 oppnår de fire partiene totalt 84 mandater.

I og med at Stortinget består av 169 mandater, trengs det 85 for å ha flertall. Regjeringen og de to støttepartiene ville ikke oppnådd dette antallet mandater dersom målingen var valgresultat.

På rødgrønn side måles Ap til 64 mandater (9 flere enn ved valget), Senterpartiet til 11 mandater (fram 1 siden valget), SV til 8 mandater (fram 1 siden valget) og i tillegg ville målingen gitt Rødt en stortingsrepresentant, det samme som Miljøpartiet De Grønne ville fått.

Et valg i tråd med denne målingen ville dermed gitt flertall til partiene Ap, Sp, SV, Rødt og MDG.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.