Kraftig eldremobilisering for Arbeiderpartiet

Når valgkampen går inn i den absolutte sluttfasen, settes det i gang en kraftig eldremobilisering for Arbeiderpartiet. Budskapet er enkelt: - Arbeiderpartiet har den beste eldre- og omsorgspolitikken!

Når valgkampen går inn i den absolutte sluttfasen, settes det i gang en kraftig eldremobilisering for Arbeiderpartiet. Budskapet er enkelt: – Arbeiderpartiet har den beste eldre- og omsorgspolitikken!

Med halvannen uke igjen til valget, settes det i gang en kraftig eldremobilisering over hele landet. Thorvald Stoltenberg er blant de mange veteranene som nå reiser rundt for å mobilisere eldre velgere til å bruke stemmeretten, og også andre sentrale partiveteraner går nå i front for å få eldre velgere til å møte opp på valgdagen for å sikre fire nye år med Jens Stoltenberg og de rødgrønne.

– Fortsett omsorgssatsingen!
Hovedbudskapet fra de eldre er at Arbeiderpartiet har den beste eldre- og omsorgspolitikken, og at de eldre derfor bør stemme Arbeiderpartiet.

Det er tre hovedpunkter som nå brukes for å mobilisere eldre velgere:

1. Fortsett omsorgssatsingen!
Arbeiderpartiet går i spissen for en kraftig opptrapping av omsorgstjenestene i Norge. For det første gjennom utbygging og ombygging av 12.000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. For det andre gjennom en fortsatt styrking av kommunenes økonomi, så folk kan få omsorgstjenester innenfor trygge og forsvarlige rammer i lokalmiljøet sitt. Og for det tredje gjennom at omsorgstjenester og utvidet demensomsorg tilpasses den enkeltes behov; i stedet for sykehjemsplass kan det være at mer tilrettelagt hjemmeomsorg, avlastningsløsninger, dagtilbud, ny omsorgsteknologi og selvhjelpstjenester kan gi bedre livskvalitet for hver enkelt.

2. Ja til gratis helse- og omsorgstjenester
Veteranene mobiliserer for å beholde et godt offentlig helse- og omsorgsapparat, der egenandelene er lave og der det ikke er tykkelsen på lommeboka som avgjør hvilke helse- og omsorgstjenester du får. Folk skal slippe å betale seg friske!

3. Nei til masseprivatisering og kommersielle løsninger
Det skal fortsatt være fellesskapet som tar vare på oss når vi blir syke eller trenge romsorgstjenester. Arbeiderpartiet mener dette er et samfunnsområde som egner seg svært dårlig for investorer, spekulanter og privatøkonomisk avkastning.

Her forteller Eirin Faldet og Knut Storberget mer mens de er på turné i Hedmark med «Veterangeriljaen»:

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.