AUF med nytt arbeidsprogram og prinsipprogram

Surrogati. Skjenketider. Omskjæring av gutter. Stemmerett for 16-åringer. Utvinningstakten for olje og gass. Fylkeskommunenes framtid. Klamydiatesting av skoleelever. Det er et vidt spenn av saker som landsmøtet i AUF akkurat nå stemmer over.

MANGE AVSTEMMINGER: AUFs landsmøte i Oslo behandler vedtar bl.a. nytt arbeids- og prinsipprogram for AUF.

MANGE AVSTEMMINGER: AUFs landsmøte i Oslo behandler vedtar bl.a. nytt arbeids- og prinsipprogram for AUF.

Under AUFs landsmøte i Oslo denne uka, er det en lang rekke politiske forslag om både store og små saker som blir behandlet. Noe av det viktigste, er at AUF skal vedta nytt arbeids- og prinsipprogram.

Blant vedtakene landsmøtet har fattet er:

* AUF sier nei til surrogati, og ja til å styrke adopsjonsordningen i stedet. Vedtaket ble fattet med et knapt flertall, der mindretallet ville styrke adopsjonsordningen og samtidig si ja til ikke-kommersiell surrogati.

* AUF går inn for at det igangsettes styrt avvikling av pelsdyrnæringa, med omstillingsmidler til næringa.

* AUF vil beholde dagens skjenketidsbestemmelser.

* AUF vil innføre 15-års aldersgrense på omskjæring av guttebarn.

* AUF vil reformere og forbedre fraværsreglementet for videregående skole.

* AUF ønsker at elever tilbys frivillig klamydiatest en gang hvert skoleår fra og med 10. klasse.

* AUF vil gi 16-åringer og 17-åringer stemmerett ved valg til kommunestyrer og fylkesting, men ikke ved stortingsvalg.

* AUF mener at Norge fortsatt skal ha 19 fylkeskommuner.

* AUF går inn for gratis skolemelk til alle fra 1. klasse.

* AUF vil ha egen karakter i sidemål.

* AUF støtter en utvikling av norsk skole i retning av heldagsskole for alle der alle skal få kompetent hjelp med skoleoppgavene.

* AUF går inn for leksefri skole, etter at heldagsskole er innført.

* AUF støtter en kraftig satsing på jernbane i InterCity-triangelet på Østlandet.

* AUF har vedtatt at det skal være mulig å komme i kontakt med alarmsentralen via sms.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.