Arbeiderpartiet blir årets valgvinner

I løpet av en ukes tid nå kommer flere av meningsmålingsbyråene til å presentere sine mars-galluper.  Den første kom i dag. Og dette er veldig god lesning for oss sosialdemokrater!

  • Arbeiderpartiet øker med smått utrolige 3,8 prosentpoeng, og er igjen over 30-tallet med en oppslutning på 30,8 %. Dermed har Ap gått fram på 10 av de siste 12 meninsmålingene.
  • Frp faller med like utrolige 4,3 prosentpoeng, og ender opp med bare 21,5 % oppslutning.
  • Det solide flertallet som Høyre og Frp har hatt på målingene fra Norfakta en stund, er nå redusert til are ett enslig sete i flertall, og om tendensen fortsetter vil det mørkeblå flertallet være vekk på målingene fra Norfakta allerede i april.

Målingen er tatt opp etter at regjeringen la frem sin endelige konklusjon om strømforsyningen gjennom Hardanger. Da konklusjonen ble lagt fram skrev Sosialdemokraten.no at vedtaket var kunnskapsbasert og riktig – uansett hvor populært eller upopulært dette ville være i opinionen. Galluptallene nå kan tyde på at Arbeiderpartiet belønnes for sin seriøse holdning til å la kunnskap og fakta ligge til grunn for beslutninger – selv om folk i noen tilfeller skulle ønske at fakta var annerledes enn de faktisk er.

Samtidig er målingen tatt opp etter at Høyres og Frps politiske drøm har vist seg å være arbeidstagernes mareritt. Adecco-saken har vist at private kan løse oppgaver billigere enn offentlige – slik Høyre og Frp har sagt. Men saken har også vist at for å klare billigere drift, må de private selskapene lønne sine ansatte lavere enn det offentlige gjør, bryte arbeidsmiljøloven, se bort fra tariffavtaler og hovedavtaler og tilby uverdige arbeidsforhold – slik Høyre og Frp har benektet.

Frp har vært – og er – den klareste forkjemperen for privatisering, anbudsutsettelser og konkurranse på områder der det offentlige tradisjonelt har levert tjenestene. Mens Arbeiderpartiet klarest av alle har advart – og advarer – mot privatiseringen av offentlige velferdstjenester.  Dette ser velgerne.

Og enda tydeligere vil velgerne se dette utover året når kommunevalget nærmer sg. Folk vil rett og slett ikke at de som løser omsorgstjenestene våre skal sove i lagerrom for å rekke å jobbe doble vakter uten overtidsbetaling og med langt lavere lønn og dårligere arbeidsbetingelser enn det som er vanlig i arbeidslivet ellers. Slik sosial dumping har liten støtte i folket, og partier som støtter privatisering av velferdsoppgavene vil slite med å få tillit fra velgerne i kommunevalget.

Arbeiderpartiet blir årets valgvinner.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.