Datalagring er vikig i kampen mot terror

Som jeg skrev i min bloggpost «Datalagring eller personvern? Ja takk, begge deler!«, er den trusselen som fanatisk ekstremisme representerer i form av terrorisme en av de aller største trusler mot vår samfunnsorden. At terrortrusselen også gjelder oss i Skandinavia, har bomben i Stockholm med all tydelighet vist oss.

Store deler av Europa har innført Datalagringsdirektivet (DLD) som et middel i kampen mot terrorisme. Med lagring av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon gir vi samfunnet en mulighet til å oppdage terrorisme mens den planlegges, og en sjanse til å nøste opp nettverk og celler som planlegger angrep mot våre samfunn. Det samme gjelder annen samfunnsundergravende kriminalitet.

I Sverige har de ikke innført DLD ennå. Den svenske regjeringen fremmet lovforslaget sitt 9. desember i år, dagen før den norske regjeringen fremmet lovforslaget her hjemme. I land som Danmark, Nederland og Frankrike har nasjonalforsamlingene innført direktivet, og dermed gitt politiet og samfunnet som sådan bedre verktøy i å bejempe terrorisme enn det vi har her til lands.

Allerede dagen etter bomben i Stockholm, ser vi at politiet nå leter etter lagret data for å finne ut mer om ugjeringen og for å finne ut om det er flere personer som står i ledetog med bombemannen. Men de kjemper en vanskelig kamp. Den såkalte «FRA-loven» – som motstanderne av DLD i Norge fremolder som en langt mer vidtgående lov enn DLD – gir nemlig ikke adgang til innsamling av data som starter og slutter i Sverige. Det er kun kommunikasjonen fra utlandet til Sverige eller fra utlandet til utlandet VIA Sverige man kan samle inn.

Så terrorister som konspirerer internt i landet – og holder seg til å kommunisere med hverandre uten å ringe eller bruke datatrafikk til/fra utlandet – vil derfor ikke kunne registreres med de svenske FRA-lovene. Som altså norske DLD-motstandere utrolig nok mener er en lov som går altfor langt i krenkelse av personvernet.

Tillater vi at virksomme redskap mot organisert kriminalitet og terrorisme blir forbudt å bruke, er vi ute og kjøre. Da har vi en tilstand av personvernhysteri der alle mulige andre hensyn skal legges til side, og der vi stiller oss åpne for terrorangrep og annen svært alvorlig kriminalitet fordi vi ikke vil at telefonselskapene skal lagre de samme typer opplysninger som de alltid har lagret. Forskjellen er at selskapene tidligere har lagret for egne fakturaformål, og ikke lenger har samme lagringsbehov på grunn av fremveksten av fastprisabbonement og forhåndsbtealte tjenester. Da må samfunnet sørge for å sikre denne lagringen – rett og slett fordi det er viktige samfunnshensyn vi ikke kan ivareta på en troverdig måte uten å lagre trafikkdata.

Jeg er absolutt villig til å la telefonselskapet mitt lagre informasjon om når jeg ringer, hvor jeg ringer, hvem jeg ringer til og hvor lenge samtalen varer. Og tilsvarende for min internettleverandør. Og jeg har ingen innvendinger mot at domstolene kan vurdere om selskapene skal pålegges å utlevere dette til politiet ved en etterforskning – enten for å få meg sjekket ut av en sak, eller for å skaffe grunnlag for en tiltale.

Eller for å forhindre en terrorhandling der potensielt hundrevis eller tusenvis av liv kan gå tapt.

Trusselen terrorisme og alvorlig kriminalitet utgjør mot de frie ideer og idealer vårt samfunn bygger på, er altfor alvorlig til at vi kan avfeie datalagring med utsagn som at «det skjer nok ikke her» eller «det er viktigere å unngå at telefonselskapet mitt lagrer trafikkinformasjon om min telefonbruk enn å hindre terroranslag på norsk jord».

La politiet og sikkerhetsmyndighetene få det redskapet de ber om i kampen mot krefter som vil ødelegge samfunnet vårt. Innfør Datalagringsdirektivet nå!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020200
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020207
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020182
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020179
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020188
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020180
http://www.vl.no/samfunn/article106632.zrm
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/hyllet-terroraksjoner-og-martyrer-paa-facebook-3364075.html
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/-dette-er-en-terrorhandling-3364044.html
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/selvmordsbomber-i-stockholm-bomben-gikk-av-for-tidlig-3364017.html
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/1230-reinfeldt-om-bombdadet_5803591.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sprangning-var-terroristbrott_5803379.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm_5802915.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vittne-folk-skrek-pa-platsen_5802727.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hot-mot-svenskar-i-mejl_5802959.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/imam-fordomer-bombningen_5803263.svd
http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sapo-hojer-inte-terrorberedskapen_5803009.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-daden-vacker-fragor-1.1225917
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-haller-presskonferens-1.1225866
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/flera-terrorhot-under-hosten-1.1225880
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/forst-pa-plats-som-en-bomb-exploderat-mot-hans-mage-1.1225806
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/ranstorp-nivan-pa-det-tekniska-kunnandet-avgorande-1.1225890
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/bildt-ett-forsok-till-terrordad-1.1225819
http://www.dn.se/go/e/board_1;afu=www.dn.se/http://www.dn.se/nyheter/sverige/kan-slappa-ut-onda-krafter-1.1225860
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509557-reinfeldt-om-bombdadet
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509469-man-sprangde-sig-mitt-i-stockholm
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509493-sapo-det-handlar-om-terrorbrott
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509498–ett-led-i-en-politisk-kamp
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509569-sjalvmordsbombaren-hyllas-som-martyr
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509544-polisen-skarper-bevakningen-kring-lars-vilks
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.509552–allt-har-gatt-snett-for-den-har-killen
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020252
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10020261
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10020250
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/-naa-er-vi-alle-fredsaktivister-3364356.html

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.