Godt håndtert av Jens og Kristin, svakt av Terje, sjokkerende av Liv Signe

Saken om kraftlinjer gjennom Hardanger – feilaktig omtalt «monstermaster» for å skremme folk til å bli mot dem – har tatt en ny vending.

Og det til det bedre.

I korte trekk innebærer den nye vendingen følgende:

* I stedet for å begynne med byggingen av kraftlinjene og kraftmastene i Sima, starter de byggingen i Samnanger. Altså motsatt rekkefølge av det som opprinnelig var tenkt.
* Det kan bli aktuelt med en noe annerledes konkret plassering av enkelte av mastene.
* Mens kraftmastene bygges og linjene strekkes, skal det vurderes om det er tilgjengelig ny tenologi som gjør sjøkabel mer aktuelt nå/i nær fremtid enn hva som var tilfelle da utredningen vraket dette som alternativ.

Ellers er det ingen vesentlige endringer i politikken fra regjeringen.

Og dette er bra.

For som jeg skrev på bloggen her tidligere i uken, er argumentasjonen fra mast-motstanderne helt ute av alle fornuftige proporsjoner, og det manes frem skremmende og usanne bilder om monstre som massevoldtar norske naturperler. Ingenting kan være lenger fra sannheten.

Dagens vending fra regjeringen gjør at man fortsatt holder fast ved å sikre Bergen en trygg og stabil tilførsel av strøm. Den holder fast ved at linjer vil bli strukket over fjorden. Og master på opp mot 45 meter vil bli bygget. Ingenting av dette er endret. Fordi det rett og slett ikke er grunn til det.

Men OM det viser seg at teknologien innen sjøkabler er kommet lenger nå enn da dette alternativet ble forkastet, da kan det tenkes at kraftlinjene blir strukket vekk fra sin opprinnelige trasé, helt ned til vannet, inn i enorme muffestasjoner og ned på 850 meters dyp. For den/de kommunene som får slike strekk ned til havet og en muffestasjon, vil naturinngrepet bli betydelig. LANGT større enn det som ligger i dagens løsning.

Og langt dyrere enn luftstrekk vil være.

Dermed vil penger måtte hentes inn, enten ved å overføre fra andre velferdsoppgaver – eller ved å sende regningen til strømabbonentene.

Totalt sett er dette en bedre beslutning. Rett og slett fordi hovedelementene i den eksisterende beslutningen ligger fast, samtidig med at man åpner for at ny teknologi kan taes raskt i bruk dersom den er tilgjengelig. Da bidrar vi til at norsk sjøkabelteknologi i såfall fortsatt vil være verdensledende, og at vi raskt tar i bruk tilgjengelig teknologi. Dette er bra, både utfra et perspektiv om å stadig bli bedre på kunnskaps- og teknologitvikling, men også fordi slik ny teknologi vil kunne gi betydelig verdiskapning på lengre sikt (f.es. ved eksport av teknologiske løsninger til andre land med skrikende behov for gode sjøkabelløsninger).

Så langt om realpolitkken. Regjeringens pressemelding om saken kan du forøvrig lese ved å klikke her.

Så til det «politiske spillet» som har pågått rundt denne saken. Her har Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg håndtert saken på en utmerket måte, mens Liv Signe Navarsete og Terje Riis-Johansen neppe kan ha stort mer å gå på før de er ute av rikspolitikken.

Kristin Halvorsen først. Hun har hele tiden forklart at SV hadde et annet primærstandpunkt, men på grunn av lav tilslutning fra velgerne ved forrige stortingsvalg kan de ikke få gjennomslag for sitt syn i denne saken. Helt greit, det. Og når regjeringen hadde bestemt seg, stod hun fast på at beslutningen var gjort, og ikke skulle endres. Dagens vending er som nevnt i realiteten ingen endring fra hovedlinjen, kun en justering som gjør politikken enda et hakk eller to bedre.

Dette er en helt akseptabel måte å synliggjøre sitt partis primærstandpunkt på i en sak man har tapt, og det også uten å fremstå som en sutrete taper. Kristin Halvorsen er SVs største aktivum, og bærer ansvaret for nær sagt samtlige av de prosentene partiet fortsatt har i oppslutning på meningsmålingene.

Godt håndtert, Kristin.

Jens Stoltenberg har også levert en svært god håndtering. Både statsråder, stortingspolitikere og andre Ap-topper har sagt at regjeringens vedtak ikke skal reverseres i denne saken. Og det skjer heller ikke. Vedtaket styrkes. Det var overhodet ikke en statsminister i retrett som møtte pressen. Tvert om – Jens Stoltenberg var offensiv på vegne av grunnprinsippene i den vedtatte løsningen, og optimistisk på vegne av tilleggsmomentene som regjeringen nå går inn for.

Men for Senterpartiets to statsråder er det ikke mulig å si det samme.

Partilederen først. Liv Signe Navarsete har vært ute i offentligheten og gitt utrykk for at både Senterpartiet og hun selv personlig har hatt store problemer med kraftmaster. Hun har sagt at hun «har hatt vanskelig for å sove» på grunn av disse mastene, og hun har vært ute og forsikret at Senterpartiet er klare til å snu i saken – altså en annen holdning enn den SVs partileder har hatt når det gjelder lojalitet til vedtaket.

Så kommer TV2 Nyhetskanalen med det som må regnes som et politisk sjokk av dimensjoner (ja, jeg vet at Siv Jensen har latt det gå inflasjon i begrepet «sjokkert», men av og til er det riktig å bruke dette begrepet likevel):

Det var Liv Signe Navarsete SELV som presset gjennom vedtaket! Det var HUN som forlangte at mastene skulle bygges og at beslutningen skulle gjennomføres!

TV2 Nyhetskanalen presenterte litt over klokka 14 i dag den oppsiktsvekkende nyheten om at hun truet med REGJERINGSKRISE dersom hun ikke fikk viljen sin! Uten master i Hardanger ville Senterpartiet rett og slett forlate regjeringen.

Nyheten er rett ut sjokkerende.

For om man først truer gjennom et vedtak med dette som trussel, og deretter går til mediene og forteller om søvnproblemer og politiske betenkeligheter – da er det ynkelig svakt. Da lar hun rett og slett Arbeiderpartiet få ansvaret for å måtte forsvare et vedtak som HUN har presset igjennom.

Dette er å fantegå bort fra kollegiumet. Det er en grenseløs illojalitet.

Om TV2 Nyhetskanalens oppysninger er korrekte, bør Senterpartiet ut av regjering. Det er tross alt ikke en hvilken som helst statsråd vi snakker om, men selveste partilederen.

Og da kan like gjerne hele trepartiregjeringen oppløses, og Jens Stoltenberg fortsette som statsminister for en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet.

Slike regjeringer har vært en suksess for landet tidligere, fordi de har funnet frem til gode løsninger som har fått tilslutning fra et demokratisk flertall i Stortinget. Og jeg er overbevist om at det ville fungert godt politisk nå også.

Men jeg har ikke det spøtt tro på at noe slikt vil skje. Rett og slett fordi Ap, Sp og SV har gåt til valg på å samarbeide, har fått velgernes tilslutning til samarbeidsprosjektet og har flertallet i Stortinget bak seg. Da fortsetter regeringen som flertallsregjering ut perioden.

Selv om den kke burde det, dersom TV2 Nyhetskanalens opplysninger er korrekte.

Når det gjelder Terje Riis-Johansen, har han hatt en svak sak her. Som ansvarlig fagstatsråd er det han som har hatt ansvaret for å sørge for at politikken blir god. Og politikken blir ikke god hvis det ikke også gjøres et grundig «folkelig grunnplansarbeid». Det har sviktet ganske klart i denne saken, når svært stor deler av Norges befolking sitter med et fullstendig forfeilet inntrykk av hva konsekvensene av regjeringens politikk er.

Og ikke minst har det sviktet når mange sitter igjen med inntrykket av en rødgrønn regjering som arrogant, bedrevitende, ikke-lyttende og selvgod. Ansvaret for inntrykket er ikke hans alene – for det har ikke kommet kun av denne saken. Men denne saken har forsterket et slikt inntrykk. Og der er han hovedansvarlig, som fagstatsråd.

Kritikken fra Frps partileder Siv Jensen, skyter imdlertid over mål. Det er ingen grunn til at Terje Riis-Johansen skal gå av som statsråd – med mindre hele partiet hans skal ut av regjeringen. Men utfra håndteringen av denne saken er jeg spent på om han klarer seg gjennom minefeltet som ligger og venter utenfor Lofoten og Vesterålen om bare noen måneder.

Uansett: Dagen i dag har vær en god dag på jobben for regjeringen, all den tid dagen avrundes med en bedre politikk enn da dagen begynte.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10026325
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026281
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026326
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026333
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026317
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/riisjohansen-om-hardangersaken-en-elegant-loesning-3262767.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/siv-jensen-riisjohansen-er-ferdig-som-statsraad-3262690.html
http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks?progId=447274
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/slik-skal-de-loese-hardangerfloken-3262691.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/soeviknes-vestlandet-vant-foerste-runde-3262812.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/navarsete-mener-det-er-riktig-aa-utrede-sjoekabel-3262825.html
http://stavrum.nettavisen.no/?p=553
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/politisk-krig-mellom-sv-og-sp-3262881.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10026369
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026390
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/statsraadene-til-hardanger-bedre-sent-enn-aldri-3263181.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/naturvernforbundet-riisjohansen-driver-skremselspropaganda-3263890.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10026454
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10026397

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.