Er kritikken mot Bjarne Håkon Hanssen en smule overdrevet?

(Postet 30.07.2010 kl 17.12) Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen får mye kjeft nå. Men får han FOR mye kjeft? Jeg mener nok det. Kritikken virker til dels å bomme, og til dels å være overdrevet.

Jeg har ikke trøbbel med å se at tidligere politikerkollegaer både i Stortinget og i regjeringen har problemer med at Bjarne Håkon Hanssen nå tar oppdrag for betalende interessenter – ofte med formål som strider mot det Hanssen jobbet for da han var politiker. For mange kan dette både oppleves vanskelig og ubegripelig, all den tid Hanssen som politiker var innvalgt fra et fellesskap og opptrådte på fellesskapets vegne. Nå gjør han langt på vei det motsatte, ved at kunder av PR-firmaet First House kan kjøpe seg tilgang til hans kompetanse.

Men jeg HAR trøbbel med å se hva Hanssen har gjort feil, saklig sett. Han er ikke politiker lenger, og er ferdig med den lange karanteneperioden. Da må man aksepere at han jobber i PR-bransjen. Man må rett og slett slutte å se på ham som en politiker – karanteneperioden samfunnet har satt er ute.

Og som PR-aktør: Skal han gi kundene sine DÅRLIGERE tjenester og råd fordi kundens «motpart» er partifeller av ham? Hva slags faglig etikk vil i såfall dét være? Skal han gi faglig svake råd om hvilken argumentasjon som er formålstjenelig overfor rødgrønne partier, fordi han selv er medlem i Arbiderpartiet eller har fortid som statsråd for partiet? Mens han helt fint kan gi faglig sterke råd om argumentasjon som vil nå frem overfor de blå partiene, fordi han ikke har samme tilknytning der? Hvilken slagside vil han i såfall få i sitt nye fag? Kan han i det hele tatt tas seriøst som PR-rådgiver hvis han tar denne typen politiske hensyn?

Jeg vet ikke engang hva som er rådene han har gitt. Hvis det har gått på hvordan beslutningsprosesser foregår, hvilken retorikk som bør brukes overfor ulike politiske aktører o.l., så kan jeg ikke se hva som er kritikkverdig med det.

Utfra beskrivelsen stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande ir i VG, er det overhodet ikke noen utilbørlig kontakt som har skjedd mellom Hanssen og stortingsmiljøet.

Er ikke kritikken da forfeilet, eller i det minste overdrevet?

Selv ville jeg neppe gitt et råd om å true med å legge ned 6500 barnehageplasser – både fordi trusseldemokrati sjeldent slår an (særlig ikke når flertallet uansett bestemmer, og har vist før at trusler gir de ikke etter for) og fordi det stiller oppdragsgiver i et dårlig lys/forlegenhet når man likevel ikke legger ned selv om man ikke får det som de vil. Men er det Hanssen som har gitt dette rådet, da? Eller har han holdt seg til å orientere om beslutningsprosesser og formidlet informasjon om hvem kunden bør ta møter med på stortinget?

Uansett: At BHH gir PR-råd til kunder som jobber med strategisk kommunikasjon overfor politiske beslutningstagere, kan jeg ikke se at er et problem, ei heller i denne saken (utfra det som er fremkommet i mediene til nå).

I Norge har vi lover og regler for å regulere adferd vi ikke ønsker. Dette gjelder også for PR-bransjen, og for overgangen mellom å være folkevalgt og å være ansatt i et privat PR-byrå. Ingenting tyder på at Hanssen har vært i nærheten av å bryte reglene.

Da blir det feil å kritisere Hanssen.

Men man kan jo fort mene at karanteneperioden burde vært lengre, eller hatt utvidet varighet for saker som PR-rådgivere selv har jobbet med som politikere – eller eventuelt som eks-kollegaer har jobbet med, eller jobber med. Men da er det regelverket som er hovedproblemet, ikke hvordan Hanssen forholder seg til det.

Og er regelverket problemet, er det enten regjeringa eller Stortinget som må kritiseres. Det er de som lager reglene.

Imidlertid må jeg si at det er fullt mulig å stille spørsmål ved hvorvidt Hanssen har opptrådt KLOKT når det gjelder den omdømmebygging First House er ute etter, og det ettermælet som vil bli stående igjen etter Hanssen som politiker. Saker han har «hatt fingra borti» som statsråd ville det antagelig vært klokt av ham å ikke ha fingra borti som PR-aktør.

Og dette kan man henge seg opp i, og kalle uklokt, klønete eller på andre måter kritisere. Men saklig sett har han ikke brutt regler, og ikke misrepresentert arbeidsgiver i forhold til kunden (med mulig unntak for det nevnte om at trusseldemokratiet til syvende og sist kan stille kunden i forlegenhet).

For mitt eget parti kom uansett muligheten for å kritisere Bjarne Håkon Hanssen svært beleilig. De har gått inn på en politikk i spørsmålet om «bekjempelsen av barnehagebaronene» som rett ut får det til å knyte seg i magan. Det er lite som minner om sosialdemokrati ved den linja de rødgrønne har lagt seg på i denne saken, og mye som minner om overformynderi og misunnelse/forakt mot privat initiativ. Hovedpoenget i den politiske linja i saken – å påse at offentlige midler til barnehageformål faktisk ender som bidrag til gode barnehager for barn, foreldre og ansatte – er det fullt mulig å få til med andre politiske grep enn det de rødgrønne har lagt seg på.

Men så lenge det støyer rundt Hanssen, støyer det ikke rundt den linja mitt parti har akseptert.

(Oppdatert 02.08.2010 kl. 10.52) Nå har Hanssen kommet hjem fra ferie, og svarer på kritikken bl.a. hos VG.no. I det store og hele trenger du ikke lese Hanssens svar hvis du har lest denne bloggposten, for argumentasjonen er svært sammenfallende. Det er også argumentasjonen fra sjefsredaktør Hallgeir Westrum, som i tillegg spør om det er oppdragsgiverens agenda som gjør at kritikken reises, og at det dermed ikke er prinsippiell substans i de kritiske røster. «Hadde støyen blitt like stor hvis oppdragsgiveren hadde vært en rødgrønn «venn» som ville ha mer penger til å utvikle distriktene i Norge, bygge ut miljøvennlig eller drive minerydding i Angola eller Kambodsja?»

Andre bloggposter om samme tema: Bernt Sønvisen, Are Slettan, Torbjørn Sølsnæs, Geir Pollestad 

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10043981
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10043902
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/nybakk-vil-ha-ny-karantenedebatt-3256825.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10043986
http://stavrum.nettavisen.no/?p=482
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10017174

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2007/artikkel.php?artid=10017218
http://stavrum.nettavisen.no/?p=505

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.