Bra at det er norsk aktivitet i oljesand-utvinningen

I motsetning til hva miljøbevegelsen forsøker å fremstille det som, er norsk engasjement i oljesand-utvinningen positivt for miljøet.

For det første er ikke oljesand så mye mer forurensende enn hva det først ble fremstilt som. Miljøbevegelsen snakket om tre ganger så forurensende som annen oljeutvinning – altså 300 % verre. Nye tall viser at det kun er snakk om mellom 10 og 45 % (avhengig av om man sammenligner med f.eks. Nordsjøolje eller olje i bl.a. Mexicogulfen).

For det andre er det – som Jens Stoltenberg er inne på – Canada som selv må være suverene til å vurdere hvilke utvinningsprosjekter som skal iverksettes innenfor rammene av de internasjonale forpliktelsene landet har tatt på seg. Akkurat på same måte som Norge må være suverene til å utvinne våre ressurser eller å la det være. Canada har valgt utvinning. Dermed er det NOEN som skal stå for utvinningen.

For det tredje er de norske aktørene valgt ut fordi de har den mest skånsomme utvinningsteknologien med tanke på lokalt og regionalt miljø, og fordi teknologien er i ypperste verdensklasse når det gjelder utvinning med lavest mulige miljøkonsekvenser. Skulle noen andre tatt seg av utvinningen ville konsekvesene blitt verre for både lokalt, regionalt og globalt miljø.

For det fjerde bidrar norsk engasjement til ytterligere kompetanseheving for norsk oljeindustri, slik at fremtidige utvinningsprosjekter kan foregå enda mer effektivt og på en enda mer miljøvennlig måte -samt at Norge beholder rollen som et ledende kompetanseland innen denne viktige internasjonale bransjen.

Og for det femte bidrar norsk engasjement i utvinningen til økte inntekter til Norge – som trygger velferden for både oss som lever nå og for de neste generasjonene. Dette er pengene vi bruker til å bygge ut sykehjemskapasitet, gjøre skolene bedre, rehabilitere rusmisbrukere, bygge jernbane og støtte kulturativiteter for barn og ungdom.

Norsk aktivitet i oljesand-utvinningen er derfor bra.

Stem på meg i bloggvalget 2009

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Andre relaterte nyheter:
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg09/politikk/innenriks/valg_2009/8054248/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580161
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580157
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580077
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580120
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-stoltenberg-forsvarte-seg-godt-2901103.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/navarsete-kaller-sveaas-for-versting-2901140.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/nedturen-fortsetter-for-sv-2900894.html

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.