Arbeiderpartiet er frivillighetens parti!

I dag viser Arbeiderpartiet at det er vi som er frivilligetens parti!

På landsmøtet i Arbeidepartiet for ca 2 måneder siden, var jeg av de som tok til orde for at frivilligheten skulle slippe moms. Innlegget er postet på denne bloggen (både med tekst og film) i bloggposten «Momsfritak på frivillighet»

Landsmøtet endte med å vedta en svært romslig satsing på momsfritak for frivilligheten, gjennom at dagens momskompensasjonsordning skulle utvides vesentlig.

Allerede i dag følger regjeringen opp!

Det skal etableres en merverdiavgiftskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner over statsbudsjettet fra 2010. Satsingen innebærer en ny frivillighetsmilliard og et historisk løft for frivilligheten. Aldri før har en norsk regjering gjort mer for å tilrettelegge for frivillighet! Arbeiderpartiet ER frivillighetens parti.

Følgende prinsipper skal legges til grunn for ordningen:

 • Ordningen skal omfatte både vare- og tjenestemoms
 • Den skal knyttes til registrering i frivillighetsregisteret
 • Den skal være frivillig for organisasjonene
 • Den skal være reelt tilgjengelig for både små og store organisasjoner, samt organisasjoner som ikke er omfattet av statlige støtteordninger eller mottar spillemidler. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke sjablongmodellen i dagens tjenestemomskompensasjonsordning.
 • Det skal ikke stilles krav om momspliktig omsetning
 • Ordningen skal tre i kraft allerede fra 1. januar 2010
 • Dagens merverdiavgiftskompensasjon av tjenestemoms innlemmes i den nye ordningen
 • Alle gjeldende unntak/fritak som eksisterer for frivilligheten i Lov om merverdiavgift, tilhørende forskrifter, rundskriv og annet regelverk – skal opprettholdes.
 • Ordningen må være administrativ håndterbar både for frivillig sektor og for staten.
 • Ordningen skal være rammestyrt med en økning på 1 milliard kroner utover dagens kompensasjon
 • EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.
 • Ordningen innfases jevnt med oppfølgingen av kulturløftet og skal samlet trappes opp med en milliard kroner i resten av kulturløftets periode 2010-2014.

Med ndre ord: Dette er et håndslag til såvel store og små organisasjoner, og til all type frivillighet!

Regjeringen har besluttet at det settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide en detaljert løsning basert på punktene over. Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund er blant de som vil bli invitert med i arbeidet med en konkrete utformingen. Altså: MER PENGER til frivilligheten, ALL TYPE frivillighet omfattes, og FRIVILLIGHETEN SELV er med og utformer detaljene i reglene!

Så gjenstår det naturligvis å se hvordan Siv Jensen, Jan Tore Sanner og resten av de kronisk misfornøyde i opposisjonen håndterer dette. Mitt stalltips er at de grubler en liten stund – og deretter kommer opp med noe ramsalt og surmaga kritikk om at regjeringa ikke leverer…

Men for de av oss som lenge har vært opptatt av å skape gode økonomiske rammer for frivilligheten, er det ingen tvil: Regjeringen leverer en solid satsing på frivilligheten, og ingen norsk regjering har noensinne vært i nærheten av det løftet som regjeringen nå gjennomfører!

Andre sosialdemokrater som blogger om samme tema: Lasse Juliussen.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.