Ap: Strengere straffer for alvorlig kriminalitet

Justisminister Knut Storberget er den første norske justisminister som har gjort et skikelig krafttak for å bekjempe vold i nære relasjoner. Og nå øker også straffene for denne typen – og annen alvorlig – kriminalitet.

Straffenivået for vold i nære relasjoner, voldtekt, drap og overgrep mot barn blir betydelig skjerpet. Det er klart etter at Stortingets justiskomité i dag avsluttet sin behandling av regjeringens forslag til ny straffelov.

Straffene for vold, drap og andre krenkelser av enkeltpersoner skjerpes med omtrent en tredel av nåværende straffenivå. Det innebærer blant annet at strafferammen for drap øker fra 10 til 12 år, minstestraffen for voldtekt øker fra 2 til 3 års fengsel og at seksuelle overgrep mot barn under 14 år gir en minstestraff på 3 år. Strafferammen for mishandling i nære relasjoner øker fra 3 til 6 år, og for grov mishandling fra 6 til 15 år.

For Arbeiderpartiet har det vært viktig å få et strengere rettsvern for flere sårbare grupper. Særlig positivt er det at kvinner og barn får sterkere beskyttelse i den nye loven.

Justiskomitéen går inn for at det økte straffenivået skal tre i kraft umiddelbart.

Sammen med de andre tiltakene som er sentrale i Arbeiderpartiets kriminalplitikk – forebygging, rehabilitering, alternative straffereaksjoner, oppfølging etter soning, styrking av støtteapparatet osv. – er de nye strafferammene med på å skape en enda bedre kriminalpolitikk i Norge.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Presse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.