Regjeringen fortsetter etter valget!

Jeg har vært inne på det før, og sier det gjerne igjen: Regjeringen fortsetter etter valget!

Skulle det norske folk bytte ut en regjering som bekjemper urett både i Norge og internasjonalt? Som setter velferd og fellesskapsløsninger foran skattelettelser til de rikeste? Som fører en politikk der Norge er blant de landene som foreløpig klarer seg desidert best gjennom finanskrisen? Som ligger an til å overoppfylle de fleste av løftene fra Soria Moria-erklæringen og fra valgkampen i 2005? Som har en klar og tydelig røst for fred i Midtøsten? Som sørger for at offentlig sektor får de pengene de trenger for å løse de oppgavene fellesskapet behøver?

Nei. Det er helt usannsynlig at det norske folk vil bytte ut Stoltenbergs suksessregjering. Og når vi ser på hvordan opposisjonen spriker i alle retninger er det enda mindre sannsynlig at velgerne vil kaste landet ut i et hasardiøst eksperiment der det meste er usikkert. Det eneste som er sikkert dersom velgerne ikke gir fornyet tillit til en Ap-ledet regjering etter valget, er at en ny regjering vil ha særdeles skjørt grunnlag – og styrer på politiske ekstremisters nåde.

Selv om Frp ikke blir en del av en borgerlig regjering, vil en borgerlig regjering måtte lene seg på Frp for å få flertall i Stortinget. Og Frp har en ekstremistisk økonomisk politikk, som går lenger i liberalistisk retning enn den politikken som har ruinert Island. De har en ekstremistisk kulturpolitikk, der selvfinansiering og «markedsrettet kultur» er det eneste som skal få overleve. De har en ekstremistisk utenrikspolitikk der de bl.a. støtter drap på sivilbefolkningen i Gaza, avskaffelse av utviklingshjelp til de aller fattigste i verden og bifaller henging som straffeform i Irak.

For å nevne noe.

Og dette skal altså et alternativ til dagens regjering lene seg på for å lose gjennom et politisk alternativ til Jens Stoltenbergs regjering i Stortinget.

Frp viser forøvrig til stadighet hvor totalt useriøst de forventer å bli tatt av velgerne. Et ferskt eksempeler at partiet nå mener at en fortsatt Ap-regjering er bedre enn et regjeringsskifte – og det altså etter at sutring, jamring, krisemaksimering, påstander om udugelighet og annen usaklig kritikk har haglet fra Frp mot regjeringen siden dagen etter at den ble valgt (altså før den tiltrådte).

Jeg er faktisk helt sikker: Regjeringen fortsetter etter valget. Statsministeren kommer fortsatt til å være Jens Stoltenberg. Alt som trengs er at alle som er glade i landet sitt og samfunnet vi lever i faktisk møter opp på valgdagen og avgir stemme på det partiet de mener er best egnet til å lede Norge videre.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.