Nye tall: Prisveksten faller i Norge og er blant de aller laveste i hele Europa

Nye tall fra SSB viser at prisveksten i Norge faller fra oktober til november. I resten av Europa er prisstigningen fremdeles høy.

LAVERE PRISVEKST: Prisveksten i Norge går ned, og er nå blant de laveste i hele Europa. Mye tyder på at politikken som statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen hans fører, gir kontroll på prisstigning og rentevekst. Foto: Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)

Regjeringens stramme budsjettpolitikk er i ferd med å vinne fram i kampen mot stigende priser og høyere renter. Nye tall viser at prisveksten avtar i Norge, og at vi nå har en av de laveste prisstigningene i Europa. – Jeg tror inflasjonen har nådd toppen og er på vei ned, sier sjeføkonom om situasjonen for norsk økonomi.

Hele 41 europeiske land har nå høyere inflasjon enn Norge. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort i dag. I Norge er prisveksten de siste 12 måneder nå på 6,5 %, ned fra 7,5 % i oktober. Det er betydelig lavere enn resten av Europa, der gjennomsnittet i EU nå er 11,5 % inflasjon.

Den fallende inflasjonen i Norge gjør at det blir mindre press på rentene, og dermed også mindre fare for økte renter utover i 2023.

Norge lavest i Norden

I Norden er det ingen som har lavere inflasjon enn Norge. Finland er nest lavest, men med 8,3 % inflasjon er de betydelig over Norge. Island har en prisvekst på 9,3 % siste 12 måneder, litt ned fra oktober da tallet var 9,4 %. Men altså betydelig høyere enn i Norge.

I Sverige og Danmark er november-tallene ikke klare, men i oktober hadde svenskene 10,9 % inflasjon siste 12 måneder og danskene hadde 10,1 %. I begge land er det dermed betydelig høyere prisvekst enn i Norge.

Også i de fleste andre land i Europa er det høyere inflasjon enn i Norge. I Storbritannia hadde britene 11,1 % inflasjon i oktober, og der ventes det november-tall på nivå med oktober-tallene. I Tyskland er prisstigningen på nøyaktig 10 % i november. Italienerne ser inflasjonstall på 11,8 % denne måneden, og i Polen er inflasjonen på 17,4 % – riktignok litt ned fra 17,9 % som var tolvmåneders-tallet i oktober.

Tyrkia har Europas høyeste inflasjon. Der har prisene steget med utrolige 84,4 % fra november i fjor til november i år.

Tror inflasjonen har nådd toppen

Nedgangen i inflasjonen i Norge kommer etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram et strammere statsbudsjett for 2023 enn mange hadde ønsket seg. Det var få økninger og lite av nye satsinger. Derimot var det store omfordelinger fra de som har mye til de som må greie seg med mindre. Dermed har regjeringen klart å holde prisveksten i sjakk samtidig med at den gjør at hverdagen blir noe mindre stram for dem som sliter mest i Norge. Noen eksempler på dette er økninger i minstepensjon, økning av barnetillegget for uføre, økt barnetrygd for aleneforsørgere, gjeninnføring av feriepenger til arbeidsledige (som betyr 10,2 % mer til folk som er uten arbeid), gratis kjernetid i SFO for både 1. og 2. klassinger (sparer barnefamilier for 20.000 kroner i året), økt bostøtte og videreføring av både strømstøtte og redusert el-avgift.

Samtidig får lavtlønte lavere skatt, mens de som tjener mye og har høye formuer må bidra med litt mer.

Totalt sett er det mye som tyder på at den stramme politikken nå virker, og at Norge ikke vil se de høye inflasjonstallene som landene rundt oss nå opplever. – Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 mener dagens inflasjonstall bekrefter at toppen er nådd og at prisveksten er på vei ned, melder Dagens Næringsliv i dag.

– Jeg tror inflasjonen har nådd toppen og er på vei ned. Tallene i dag bekrefter det, sier hun, og mener det er tegn til at det vil komme en tydelig nedkjøling av økonomien, og at sentralbanken derfor bør nøye seg med en renteheving på 0,25 prosentpoeng neste uke.

Rentetoppen også nådd?

Dermed kan også rentetoppen være nådd, og dét er i såfall svært gode nyheter for alle med boliglån, studielån eller lån til kredittkortselskaper eller forbrukslånbanker.

Norges Bank har rentene som sitt viktigste verktøy for å nå inflasjonsmålet. Inflasjonsmålet er fastsatt til 2 %, og med en nedkjøling av økonomien kan vi være på vei dit raskere enn mange har fryktet – og med lavere renter enn det til nå har vært tatt høyde for.

Inflasjonsmålet tar forøvrig utgangspunkt i kjerneinflasjonen, som er noe annet enn inflasjonstallet på 6,5 %. I kjerneinflasjonen er faktorer som bl.a. avgiftsendringer og strøm holdt utenom. Kjerneinflasjonen i Norge er i november på 5,7 %.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.