Stortingsflertallet stanser Høyres milliardprivatisering av helsevesenet

Det rødgrønne flertallet på Stortinget styrer offentlig velferd og kutter Høyre-regjeringens store masseprivatisering av helsevesenet.

STANSER PRIVATISERING: Stortingsflertallet med Arbeiderpartiet i spissen stanser masseprivatiseringen som Høyre-regjeringen igangsatte. - Privatisering er ikke løsningen for de mange, men for de få, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (bildet). Foto: Stortinget (CC BY-NC-ND 2.0)

Med Arbeiderpartiet i spissen har stortingsflertallet nå stanset masseprivatiseringen av helsevesenet som ble satt i gang under Høyre-regjeringen. Ap, SV, Rødt og Senterpartiet sørger for at privatiseringsoffensiven – kamuflert under det villedende navnet «Fritt behandlingsvalg» – nå avsluttes.

Forslag om fri etableringsrett for private ble iverksatt av Bent Høie og høyreregjeringen i 2016. Nå har Stortingets flertall stanset ordningen, og skal i stedet bruke pengene på sterkere offentlige velferdstjenester for alle. Avviklingen endrer ikke på fritt sykehusvalg som ble innført av Jens Stoltenbergs i 2001.

Stanser omfattende privatisering av helsevesenet

– Stortinget setter i dag en stopper for en omfattende privatisering av helsevesenet i Norge som gjorde helsetilbudet for folk dårligere og mindre tilgjengelig. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre god helsehjelp til alle pasienter, uavhengig av hvor vi bor eller størrelsen på pengeboka, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

– Da har det betydning hvordan vi bruker pengene og sørge for at vi får rekruttert nok helsepersonell, sier Myrseth, som er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Har kostet 2 milliarder

Ordningen «fritt behandlingsvalg» betydde at private helseaktører fritt kan etablere seg og automatisk få tilskudd til drift som blir betalt av det lokale sykehuset. Dermed har offentlige sykehus over hele landet måttet redusere sin drift for å betale ut penger til private helseaktører. Siden 2016 har ordningen tømt offentlige sykehus for 2 milliarder kroner.

– Vi skal ikke avvikle retten til å velge sykehus og behandling, det vil fremdeles være et mangfold av offentlige, private og ideelle tilbud som alle kan velge mellom, sier Myrseth.

– Privatisering er ikke løsningen for de mange, men for de få. Vi kan ikke gi private fri tilgang til et mastercard fra sykehusbudsjettene. Vi trenger sterke sykehus med tilbud til alle i hele landet, og et godt samarbeid med private og ideelle som et supplement, avslutter Myrseth.

(Foto: Cecilie Myrseth og Erna Solberg, tatt av Stortinget, utsnitt gjort av Sosialdemokraten.no, lisens CC BY-ND-NC 2.0)

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.