En re-start for reiselivet

VIL HA RE-START FOR REISELIVET: Ap-stortingsrepresentant Karianne Bråthen i Stortingets næringskomité peker på at reiselivet ble spesielt hardt rammet av pandemien. Nå vil partiet forbedre og forsterke norsk reiseliv. Foto: Arbeiderpartiet

Reiselivet i Norge har helt unike muligheter for å være en fremtidsrettet og bærekraftig næring. Vi finner den i hele landet – i hver en krik og krok. Likevel er det en næring vi ikke snakker nok om. Store industrivirksomheter og hjørnestensbedrifter får ofte mer oppmerksomhet enn det fragmenterte reiselivet. Men reiselivet var en av våre viktigste eksportnæringer før pandemien, og den kan bli det igjen!

Reiselivet ble særlig hardt rammet av pandemien. Når landet stengte grensene gikk det hardt ut over en næring som i stor grad er bygget på reisende fra utlandet. Konsekvensene, med både avbestillinger og kanselleringer, setter dype spor. Men, når Norge åpner grensene og fjerner koronarestriksjonene håper jeg at næringen kan se lysere på fremtiden.

For verden er full av mennesker som vil reise. Som vil oppleve storslått natur. Som vil ha opplevelser og skape minner for livet. Ja, jeg er overbevist om at verden er full av mennesker som vil besøke Norge. Samtidig må vi, samfunn, politikere og næring, være bevisst på den nye hverdagen og behovene for bærekraftig utvikling.

Omstillingen verden står ovenfor er grenseoverskridende. Reiselivet kommer heller ikke utenom økte krav om klimanøytralitet og bærekraftig bruk av naturen vår. Men jeg tror at det norske reiselivet står unikt posisjonert til å ta en enda større del av den globale reiselivsnæringen.

Av Karianne Bråthen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Stortingets næringskomité

Bærekraftig reiseliv handler om å kutte utslipp, men også om å få ned lokal forurensing og forsøpling, og det handler om å skape bærekraftige helårsarbeidsplasser som lokalsamfunn kan bygges på.

Men de mulighetene kommer ikke av seg selv. Skal vi ta ut potensialet i reiselivet trenger vi gründere og små bedrifter. Folk som tørr å satse, og som vi som fellesskap tørr å satse på. Vi politikere må stille opp med ordninger og garantier som setter vanlige folk i stand til å ta en sjanse og leve ut reiselivsdrømmen.

Regjeringen er godt i gang med arbeidet for å forbedre og forsterke norsk reiseliv. Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger opp REIS21-strategien, vi stimulerer til grønn flytransport og har pilotprogram for bærekraftig reiseliv. Vi jobber også med å få på plass en forsøksordning med lokalt besøksbidrag, slik at en større del av reiselivsinntektene tilfaller reiselivskommunene.

Ut fra pandemien bygger vi et reiseliv for fremtiden, og sammen sikrer vi at generasjonene som kommer etter oss også kan få oppleve ville, vakre Norge.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.