Per Kleppe er død

Tidligere Ap-statsråd Per Kleppe er død, 97 år gammel. Kleppe døde 10. mars etter kort tids sykeleie. - Norge har mye å takke ham for, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

PER KLEPPE ER DØD: Tidligere Ap-statsråd Per Kleppe er død, 97 år gammel. Her avbildet sammen med Sigbjørn Johnsen på Arbeiderpartiets landsmøte i 2009. Foto: GAD (CC BY-SA 3.0 NO)

Per Kleppe var statsråd i alle Ap-regjeringer i 1970-årene og er trolig best kjent som finansminister i regjeringene til Trygve Bratteli og Odvar Nordli.

– Det var med vemod vi mottok meldingen fra familien om Per Kleppes bortgang. Han var en av de viktigste Arbeiderparti-politikerne i forrige århundre. Med kraft og framsynt klokskap la han føringer for forvaltningen av de norske oljeinntektene. Kleppe bidro også avgjørende til at Norge klarte å holde arbeidsledigheten nede gjennom 1970-tallet, da den økte i de fleste andre vestlige land. Norge har mye å takke ham for, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Kleppe var statssekretær i Finansdepartementet i årene fra 1957 til 1962 under Einar Gerhardsens tid som statsminister. I Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972 var han handels- og sjøfartsminister, og deretter finansminister i Trygve Brattelis andre regjering samt i Odvar Nordlis regjering i årene fra 1973 til 1979. Kleppe stod for en keynesiansk motkonjunkturpolitikk i sin tid som finansminister, og hadde som en av sine hovedoppgaver å holde aktiviteten i norsk økonomi i gang i tiden etter oljekrisen i 1973.

I 1979 gikk Kleppe over til å være statsråd i Planleggingsdepartementet.

Hans navn er tett forbundet med «Kleppe-pakkene», som var tiltakene fra Ap-regjeringene på 1970-tallet for å få lønnsoppgjøret til å gå opp uten at det førte til arbeidslivskonflikter, streiker og lockouts og uten å føre til prisdrivende inflasjon.

Kleppe er regnet for en av Norges mest innflytelsesrike finansministre etter andre verdenskrig.

Per Kleppe ledet Arbeiderpartiets utredningskontor fra 1967 til 1973. Her var en av de sentrale oppgavene å legge grunnlaget for modernisering og fornyelse av Arbeiderpartiet med sikte på å gjenvinne regjeringsmakt fra Per Bortens regjering, herunder utarbeidelse av et nytt prinsipprogram og utvikling av en ny økonomisk politikk.

Fra 1981 til 1988 var Per Kleppe generalsekretær i EFTA.

I årene 1999-2007 var han leder av Arbeiderpartiets eldrepolitiske utvalg.

Bilde av GAD (CC BY-SA 3.0 NO)

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.