Arbeiderpartiet med kraftpakke for norsk skole

Norsk skole har gått fra å være dårligst i Norden da Høyre sist gang styrte skolepolitikken, til å være best i Norden etter åtte år med rødgrønn regjering. I dag la Trond Giske og Jens Stoltenberg fram Arbeiderpartiets skoleløft for de neste fire årene. - Mer læring, mindre byråkrati, tillit til lærerne og tett oppfølging av alle elever og foreldre er viktige bjelker for Arbeiderpartiets skolepolitikk, sier Giske og Stoltenberg. Les hele planen her på Sosialdemokraten.no.

SKOLELØFT: Jens Stoltenberg og Trond Giske har lagt fram Arbeiderpartiets skoleløft, med kraftig satsing på norsk skole de neste fire årene. Foto: Arbeiderpartiet.

SKOLELØFT: Jens Stoltenberg og Trond Giske har lagt fram Arbeiderpartiets skoleløft, med kraftig satsing på norsk skole de neste fire årene. Foto: Arbeiderpartiet.

Norsk skole har gått fra å være dårligst i Norden da Høyre sist gang styrte skolepolitikken, til å være best i Norden etter åtte år med rødgrønn regjering. I dag la Trond Giske og Jens Stoltenberg fram Arbeiderpartiets skoleløft for de neste fire årene. – Mer læring, mindre byråkrati, tillit til lærerne og tett oppfølging av alle elever og foreldre er viktige bjelker for Arbeiderpartiets skolepolitikk, sier Giske og Stoltenberg. Les hele planen her på Sosialdemokraten.no.

I hele Jens Stoltenbergs regjeringsperiode er det SV som har hatt statsråden for skole og utdanning. Nå tar Arbeiderpartiet et kraftig grep om skolepolitikken, og lanserer et nytt løft for å ta norsk skole videre.

Fire hovedoppgaver og en tipunkts handlingsplan
Arbeiderpartiets skoleløft kommer i form av en 10-punkts handlingsplan for norsk skole, der fire oppgaver pekes ut som hovedoppgaver de neste fire årene.

Hovedoppgave: ”Lese-skrive-regne-milliard”
Arbeiderpartiet vil gi kommunene plikt til å tilby ekstra oppfølging når det avdekkes at en elev ligger under bekymringsgrensen på en av de nasjonale kartleggingsprøvene. Alle skoler skal ha konkrete rutiner for å følge opp arbeidet. For å bidra til at kommunene lykkes vil Arbeiderpartiet trappe opp satsingen på lesing, skriving og regning med 1 milliard kroner. Midlene kan blant annet brukes til ressursteam som kan samarbeide tett med faglærerne for å følge opp elever som trenger ekstra støtte.

Hovedoppgave: Doble innsatsen for etter- og videreutdanning av lærere
Kompetente, motiverte og trygge fagpersoner er avgjørende for å sikre god kvalitet i skolen. Arbeiderpartiet vil øke investeringene i etter- og videreutdanning av lærere til 1 milliard kroner i løpet av stortingsperioden. Dette betyr at nær 4000 lærere vil kunne få tilbud om videreutdanning hvert år.

Hovedoppgave: Ruste opp 1000 skolebygg
Et godt læringsmiljø er avgjørende for å sikre gode læringsresultater. Arbeiderpartiet vil bruke 20 milliarder kroner til oppussing og oppgradering av skolebygg de neste fem årene, slik at kommunene kan bygge og ruste opp ved 1000 skoler. Det skal skje gjennom å øke dagens rentekompensasjonsordning for skolebygg.

Hovedoppgave: Slå ring om fellesskolen
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. En god skole for alle er hjørnesteinen i den norske modellen. Derfor vil Arbeiderpartiet si nei til økt privatisering som drar pengene bort fra fellesskolen.

Disse fire hovedoppgavene er blant oppgavene som totalt utgjør Arbeiderpartiets 10-punktsplan for å ta norsk skole videre:

Arbeiderpartiets 10-punktsplan for skolen:

  1. Flere og bedre lærere. Vi skal gi kommunene økonomi til å ansette flere lærere, og doble innsatsen på etter- og videreutdanning. Vi skal styrke ledelse på alle nivåer i skolen og legge til rette for god skolefaglig kompetanse i kommunene.
  2. “Lese-skrive-regne-milliard”. Kommunene skal få plikt til å gi ekstra støtte og oppfølging til elever som trenger det. Vi vil trappe opp satsingen på lesing, skriving og regning med 1 milliard kroner.
  3. Ruste opp skolebyggene. Vi skal satse 20 milliarder kroner gjennom rente- kompensasjonsordningen for skolebygg for at kommunene skal bygge eller pusse opp ved 1000 skoler.
  4. Best i matematikk. Vi vil innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet. Kompetanseutviklingsprogram for realfagslærere, legge til rette for flere regionale vitensentre og tilbud om mattefordypning på høyt nivå skal gi alle elever noe å strekke seg etter.
  5. En trygg skolehverdag for alle. Vi vil innføre nulltoleranse for mobbing, ansvarliggjøre voksenpersoner og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker.
  6. Mer læring – mindre byråkrati. Vi sier nei til karakterer i barneskolen og økt rapportering som tar ressursene bort fra undervisning. Vi vil gi læreren tillit og frihet til å gjøre jobben på en god måte.
  7. Tett oppfølging av alle elever. Skolene skal gi elever og foreldre grundige tilbakemeldinger gjennom hele skoleløpet. Vi vil utvide muligheten for at motiverte elever kan ta fag på høyere nivå.
  8. Det digitale klasserommet. Vi vil legge til rette for at det finnes gode digitale læremidler i alle fag, og bruke ny teknologi for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå. Vi vil legge til rette for nye pedagogiske arbeids- metoder og sikre alle skoler tilgang til høyhastighetsnett.
  9. Sunne og aktive elever. Vi skal innføre daglig fysisk aktivitet, og utvide skolehelsetjenesten slik at barn og unge får god hjelp når det trengs.
  10. Flere skal fullføre og bestå. Vi skal styrke overgangene mellom skole- nivåer. Vi skal styrke yrkesfagenes status og gjennomføre et yrkesfagløft med mer praksis, tettere kobling til arbeidslivet og få flere læreplasser i privat og offentlig sektor.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.