Ny finanskrise venter?

Er en ny finanskrise under oppseiling?

Den «forrige» finanskrisen er jo ikke i nærheten av å være over. Det er nesten bare i Norge at vi har klart oss bra, etter at finanskrisen slo inn i realøkonomien i 2008 og 2009. Norge har den laveste arbeidsløsheten i Europa,

og det skyldes den politikken vi har valgt å føre. Med en annen regjering ville Norge ført en annen politikk, og situasjonen ville vært annerledes. I mange andre land er situasjonen desperat. Vi må ikke lenger enn til Sverige og Danmark for å finne arbeidsløshet som er over det dobbelte av hva den er i Norge – og drar vi til f.eks. Spania vil vi finne en håpløs situasjon der nærmere halvparten av landets unge befolkning står uten arbeid.

Men kan det bli enda verre der ute – og vanskelig her hjemme?

Ja, en del tyder på det. Særlig to forhold er nå farefulle for oss:

1) Kaoset i amerikansk politikk
2) Problemene flere europeiske land nå opplever 

Men også et tredje forhold truer: Den skattekuttpolitikken høyresida går til valg på ved høstens valg vil gi færre offentlige oppdrag til private som jobber med nybygg og vedlikehold. Offentlig investeringstørke og reduserte offentlige ytelser vil forsterke de negative konsekvensene her hjemme av en ny internasjonal krise.

La oss se kort på situasjonen i USA først. Der krangler demokrater og republikanere så busta fyker. Temaet er det amerikanske statsbudsjettet, der republikanerne (som har flertall i den vedtaksføre forsamlingen) blankt nekter å komme demokratene og president Obama i møte. Striden står om hvorvidt man skal kutte kraftig på utgiftene for å balansere skattene (slik republikanerne vil) eller om man skal stramme noe inn og forsiktig øke skattene – særlig for USAs aller rikeste (slik demokratene og Obama vil).

Den fastlåste situasjonen er i ferd med å gå fra vondt til verre. Finner ikke USAs politikere frem til en løsning innen 2. august, kan USAs kredittverdighet nedgraderes. Det vil i såfall være første gang siden 1917 at USA ikke står med den høyeste kredittverdigheten et land kan ha. 

Og når verdens største og kraftigste økonomi ikke lenger har topp rating med tanke på å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser – da er det ikke bare i USA at problemene vil tårne seg opp. En økonomisk nedtur i USA vil påvirke hele verden, og selvsagt også Norge.

Skulle USA lande på en løsning i retning av den republikanerne ivrer for, kan vi få en lignende situasjon. For offentlig forbruk betyr MER penger i sirkulasjon hos vanlige folk, og flere oppdrag til private selskaper. Alle bremser på i offentlig forbruk gir oppdragstørke for private bedrifter. Konsekvensene er nedbemanninger, konkurser og arbeidsløshet – som igjen svekker etterspørselen ytterligere. En negativ spiral er dermed i gang.

I Norge møtte vi finanskrisen i 2008 på motsatt måte. Vi valgte å ØKE de offentlige utgiftene, ikke senke skattene. Høyresiden i Norge ville senke skattene. Og i andre land der høyresiden styrer, var det skattekutt som ble valgt som løsning. Når vi nå sitter med fasiten, ser vi at den sosialdemokratiske løsningen ga best effekt. Norge har klart seg mye bedre enn alle andre sammenlignbare land i hele verden!

Å velge republikanernes løsningsmodell kan dermed berede grunnen for en krise, både i USA og internasjonalt. Å IKKE velge noen løsning vil gi svekket kredittrating og på relativt kort sikt føre til svekket interesse for amerikanske statsobligasjoner. Effekten er høyere rente for de som vil investere i USA, og økt rentebelastning for de som allerede har investert.

Konsekvens: Investeringsvilje flyttes til andre markeder, bedrifter i USA vil slite mer enn i dag med lønnsomheten, nedbemanninger, konkurser og arbeidsledighet.

Akkurat nå ser den eneste farbare vei for USA ut til å være å følge den hovedlinja som demokratene og president Obama har lagt seg på.

Og hva så med Europa?

Jo, i Europa er det sørgelig å se hvor lite norske medier fokuserer på problemene utenfor landets grenser – og i stedet blåser opp langt mer bagatellmessige forhold her hjemme.

Det er å håpe at de tusenvis av ferieturister fra Norge som nå reiser rundt i Europa også tar seg tid til å lese de lokale avisene. Da vil de i større grad få øynene opp for hvor nær oss problemene allerede er store – og tårner seg opp til å bli gedigne! Også for oss.

Hvis Hellas, Italia (Europas tredje største marked), Irland, Portugal og Spania går på den smellen som det ser ut til å bygge seg opp til, da er krisen et faktum. Ikke kun for de aktuelle landene, men for hele Europa. Også for Norge.

Norge handler mye med Europa. Handelen er selvsagt preget av olje og gass, men også veldig mange andre varer og tjenester selger vi til EU-landene. Med økonomisk kollaps i EU-landene vil norske bedrifter merke det. Noen vil merke det mer enn andre. Men totalt sett – som land og som samfunn – er utsiktene dystre.

Skulle både USA mislykkes i en løsning OG Europa mislykkes i å unngå en kollaps i noen av de mest usikre økonomiene, da har vi en krise som er minst like ille som den vi stod overfor senhøsten 2008.

Jo mer alvorlig situasjonen er, jo viktigere er det at vi i Norge ikke henfaller til lettvintheter i den økonomiske politikken. Å ha velferdstjenester som de norske samtidig med et skattenivå som i USA – det forsøker særlig Frp å innbille oss at er fullt mulig. I tillegg skal alle oppgaver knyttet til infrastruktur som veier og jernbane kunne la seg løse nærmest med et fingerknips.

Se til Hellas. Eller Irland. Eller Portugal. Eller andre land som har prøvd å kombinere et høyt velferdsnivå med et lavt skattenivå.

Det nytter ikke! Det er de landene som sliter nå!

Akkurat som Norge etter ganske kort tid vil slite tungt dersom Frps lettbeinte eksperimenter skulle bli sluppet løs på Norge. Eller fylkene våre, eller kommunene våre. I fylkespolitikken står drakampen mellom de blå og de røde på blant annet akkurat dette; de blå vil ha innstramminger og nedskjæringer og foreslår å både si opp folk og redusere investeringene. Mens venstresiden vil holde folk i arbeid og investere i vedlikehold og nybygg – som gir oppdrag til private bedrifter og økt sysselsetting.

Allerede 12. september har velgerne mulighet til å «vaksinere seg» mot en ny og truende finanskrise; ved å stemme Arbeiderpartiet ved kommune- og fylkestingsvalg sikres de nærmeste forsvarsbufferne mot konsekvensene her hjemme av en ny internasjonal finanskrise.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.