Overtro betyr å ignorere fakta

Mange nordmenn blir oppdratt til å tro på Ignoranse. Det er en overtroisk form for religiøsitet. Dette er vårt lands virkelige hovedreligion enten den formelt støtter seg på Kristendom, Islam, Ateisme eller Forskning og Vitenskap.

Den religiøse tro går ut på å anta eller late som at man allerede vet alt som er verdt å vite om nesten alt. Den snodige religiøse praksis går altså ut på å ta standpunkt i enhver ny sak uten å skaffe seg fakta om saken. Dess mindre man vet, desto mere kan man tro. Her er troen sentral.

Når man presenteres for en ny sak gjelder det altså å hoppe til konklusjoner kjappest mulig på grunnlag av antagelser eller fordommer, f.eks. på grunnlag av en avisoverskrift eller unntaksvis på grunnlag av ingressen. Deretter følger en innbitt kamp for å avverge eller ignorere informasjon som ikke passer til konklusjonen.

Det sier seg da selv at den delen av pressa som opererer med de største overskriftene blir mest elsket av de troende.

Det er et merkelig fenomen som synes å opptre i forbindelse med denne overtroen. Dess mindre man har av reelle kunnskaper dess større er suget etter å utøve makt over andre mennesker. Derfor er eksempelvis interessen for strenge straffer mye større enn interessen for rettssikkerhet.

Den konstante vegringen mot erkjennelse medfører en hjelpeløs mangel på innsikt i nødvendighet. I stedet for å tenke nye tanker gjentaes de gamle så mye at logiske brister og paradokser blir opplevd som selvfølgelige sannheter. Uvitenheten pyntes gjerne med selvbekreftelser og titler når det er mulig. Alternativt oppveier man underlegenhet ved å forkynne Janteloven.

Overtro medfører en vedvarende følelse av maktesløshet. Den blir konstant forsøkt kompensert ved lettsindig utøvelse av makt over andre. Her er det altså snakk om maktbruk uten innsikt, medfølelse eller ansvarlighet. Derfor er ignorantene farlige i både offentlig byråkrati og i toppstillinger i private bedrifter. En ignorant dommer vil eksempelvis ha bestemt seg lenge før hun har mulighet til å kjenne realitetene i saken hun skal bedømme.

Innenfor helsevesen, barnevern og NAV er slike mennesker årsak til store lidelser for sine mot-mennesker.


Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.