Dag: 18. oktober 2013

Penger og makt går hånd i hånd. Å hemmeligholde hvilke inntekter og hvilke formuer folk har – er å hemmeligholde hvem som har makt. I tillegg er disse opplysningene viktige for hver og en av oss for å kunne ha reelle individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsbetingelser når de blå svekker og/eller avskaffer kollektive avtaler og tariffer slik de har kjempet for i årevis. Sosialdemokraten.no mener Norge må beholde offentlige skattelister – og ikke begrense åpenheten i samfunnet, slik den nye regjeringen går inn for.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.