Gratis skolemat – for alle

For en liten tid tilbake la Arbeiderpartiet frem et forslag om gratis skolemat på barneskole, ungdomsskole og videregående. Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, mener dette forslaget vil bedre folkehelsen og sosiale forskjeller, og da er vi vel til kjernen i Arbeiderpartiet? Mindre forskjeller blant folk.

Tanken bak dette er at det trekkes 350 kroner av barnetrygden til hver mottaker i måneden og føres til skolene for servering av skolemat, slik at det garanteres mat til de ungene/elevene som kanskje har foreldre som ikke har råd til å bruke disse pengene på mat, samtidig skal staten eller kommunen finansiere den andre delen av summen.

Sosialdemokratiet er en ideologi som skal arbeide for at alle i samfunnet skal ha det best mulig, uansett sosial bakgrunn. Forslaget om gratis skolemat vil være en stor fordel til de barna/ungdommene som hver eneste dag, eller hvert fall ofte, må starte skoledagen med sulten mage. Forskning viser at tom mage fører til svikt i konsentrasjon, som igjen kan føre til dårligere skoleresultater. Arbeiderpartiet ønsker med dette forslaget at alle skal få lik forutsetning til å mestre skolen på best mulig måte, uansett om du skulle være en del av en velstående familie, eller en familie med økonomiske utfordringer. Jeg personlig synes dette forslaget vil bidra til bedre folkehelse ved at det allerede på barneskolen deles ut et sunt og fornuftig kosthold, da vil unge lære tidlig hva et fornuftig kosthold er, pluss det vil være lik forutsetning for alle når de starter skoledagen.

Arbeiderpartiet skal være partiet for dem som trenger en hjelpende hånd i samfunnet, og med slikt forslag vil de fortsatt være det. Jeg mener at folk ikke skal falle av i utdanningen på grunn av mangel på frokost, og derfor er det gledelig at disse nå får en utstrakt hånd av arbeiderpartiet. De som allerede har mye vil alltid klare å finansiere mat før skole, med dette forslaget vil også de svakeste i samfunnet kunne få de samme fordelene. Flott!!

Skrevet av: Stian Olafsen

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.