Tigging

Tigging – forbud eller toleranse? spør Ivar Johansen i et innlegg på Facebook.
Han viser til at Arbeiderpartiets Knut Roger Andersen sier at tigging må forbys. Og at SVs Akhtar Chaudhry derimot sier at så lenge vi er med i EØS, må vi godta rumenske tiggere.

Ivar Johansen innbyr til debatt: Vi skal verken ha forbud eller toleranse, men være aktive i å bringe dem ut av den situasjon som er årsaken til tiggingen.

Vi må bruke de kunnskaper vi har om bakgrunnen for tiggingen og menneskers livssituasjon. Hvordan kan vi løse de reelle problemene som tiggingen er et symtom på? Norske tiggere er allerede i kontakt med hjelpeapparatet. Tigging er ikke det grunnleggende problemet i deres livssituasjon, men et av flere uttrykk for en samlet sett vanskelig livssituasjon med mange utfordringer, særlig knyttet til rusavhengighet og bolig.

For utenlandske tiggere er det annerledes. Kirkens Bymisjon mener at vi bør se nærmere på mulige allianser og samarbeidspartnere i de utenlandske tiggernes hjemland. Men også på de konkrete humanitære behovene disse menneskene har mens de oppholder seg i Oslo, for eventuelt å målrette noen tiltak med henblikk på disse behovene, sier Johansen.

Relaterte nyheter:
http://www.dagbladet.no/2009/07/23/nyheter/innenriks/tigging/kriminalitet/7320635/

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.