Tullete påstand om at Norge faller i økonomisk frihet under rødgrønt styre

Ærlig talt. Denne rapporten fra «Heritage Foundation» om at Norge faller I «økonomisk frihet» – altså… Hvorfor sluker norsk presse dette rått og utygget? Heritage Foundation er jo en tenketank langt ute på høyresida I amerikansk økonomi og amerikansk politikk. De fremstiller president Obama som en kommunist og hater alt som ligner på velferdssystem og offentlig helsevesen og skolegang. Så kommer det en rapport derfra – og norsk presse fremstiller det som uhildet og nøytral vurdering av Norge fra «et internasjonalt byrå». Ærlig talt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation ser vi at Heritage Foundation hyller Reagan og Thatcher, og at formålet er «formulate and promote conservative public policies based on the principles of free enterprise, limited government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense».

Altså…å suse nedover på en ranking fra ei slik tankesmie er ingenting å skamme seg over. Snarere tvert om – det kan være gode grunner til å bli stolt over at de misliker måten vi organiserer samfunnet vårt på.

Agendaen til Heritage Foundation med å i det hele tatt eksistere, er absolutt viktig når man skal se på hva det er for slags substans i det de bringer til torgs. På http://www.heritage.org/index/ranking ligger hele rangeringen. Det som trekker ned Norge ser vi hva er: Offentlige utgifter (altså helsevesen, skole, veier etc). Heritage Foundation mener at offentlige utgifter er farlige – private utgifter er gode. Et helt forkvaklet innfallsvinkel all den tid vi vet at de landene som har latt fellesskapet ta ansvar for utdanning, helsevesen osv også er de landene der folk har størst mulighet til å realisere seg selv.

Det rapporten egentlig sier kan oppsummeres slik: Når man støtter det ideologiske grunnlaget til Heritage Foundation, er Norge et mindre attraktivt land enn 39 andre. Grunnen er at i Norge har de en sterk velferdsstat. Da er det bedre i Botswana, Armenia og alle de stedene der folk er overlatt til seg selv i større grad.

Altså helt forkvaklet, og uten objektiv substans. Men de som mener det gir dem et bedre liv – også i form av økonomisk frihet – å bosette seg i Botswana eller Armenia har jo full anledning til å pakke veska og prøve ut teorien i virkelighet.

Min påstand er at det ikke er dekning for å si at et land der fellesskapet sørger for lik tilgang til f.eks. utdanning, kulturopplevelser og helsetjenester er et land med mindre økonomisk frihet enn land der dette er forbehold de formuende klasser.

Og min antagelse er at samfunn der de brede lag av folket har utdannelse, lik tilgang til gode helsetjenester og godt utbygd infrastruktur er samfunn der den økonomiske friheten generelt er bedre enn i samfunn der dette er forbeholdt mindretallet.

Sikker kunnskap har jeg imidlertid ikke. Men det har jaggu ikke Heritage Foundation heller – selv om norsk presse nå fremstiller det slik.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.