Påmelding til kretsmesterskapet i «Hva var det jeg sa?!»

Jeg har merket meg at det er et evig pågående kretsmesterskap i øvelsen «Hva var det jeg sa?!» i vårt område. Særlig ivrige utøvere er de som har fått sitt syn nedstemt i kommunestyrer i en eller annen sak, og som i ettertid kan vise til at det var et lite fnugg av virkelighet i det standpunktet de ikke vant frem med.

Jeg har hittil ikke brydd meg noe særlig med denne øvelsen. For folk som engasjerer seg politisk må det være viktigere å se framover enn å se bakover, og viktigere å finne løsninger enn å lete etter feil. Men når mesterskapsdeltagerne nå har lagt arrangementet innom skysstasjonen og kollektivsystemet i Elverum, syns jeg tida er inne. Jeg vil melde meg på!

For min del er det spesialgrenen «bortkastet million til ny bussrampe» jeg har tenkt å hevde meg i. Jeg stiller til start med følgende utgangspunkt: For snart to år siden – nærmere bestemt 1. juni 2010 – satt jeg i samferdselskomitéen i Hedmark fylkesting, og fikk orienteringer om planene for ny skysstasjon ved jernbanestasjonen i Elverum. En av orienteringene gikk på denne påkjøringsrampen.

Østlendingen bragte 2. juni 2010 et referat fra møtet. Der var flere av møtedeltagerne sitert, deriblant meg. Og jeg var kritisk. Mitt argument mot påkjøringsrampen var at den ikke passet inn i veibildet i dag, og mest sannsynlig heller ikke ville gjøre det i framtida. Jeg ba om at saken i det minste ble utsatt til vi får en avklaring på om det blir en ny rundkjøring omtrent der Statoil Vestad ligger i dag.

Av avisartikkelen ser vi at Høyre hadde helt motsatt standpunkt, og gjorde seg til både støttespillere og pådrivere for denne rampen. Så kjenner vi til hva som skjedde deretter. Rampen ble bygd – tross advarslene fra meg og Arbeiderpartiet, og med støtte fra Høyres politikere i komitéen.

Og deretter stengt med bommer – fordi den ikke passer inn i veibildet! Kremt… Hva var det jeg sa?!

Jeg håper at Høyre slutter med sin kjepphøye sigarføring i denne saken. Og de kan gjerne også jekke seg ned i spørsmålet om hvorfor ingen tar det overordnede ansvaret for utbyggingen av gateterminaler og skysstasjon i Elverum. For da spørsmålet om koordinering av utbyggingen var oppe til behandling i kommunestyret 19. mars 2009, stemte Ap, SV, Krf og Sp for å godkjenne samarbeidsavtalen mellom de involverte aktørene med følgende formulering: «Elverum kommune er prosjekteier og ansvarlig for koordinering». Vi mente det var hensiktsmessig at det i en slik utbygging var én ansvarlig, og at dette burde være kommunen. Men flertallspartiene Høyre, Venstre, Team Elverum og Frp stemte ned dette forslaget.

Resultatet har vi sett med all tydelighet i lengre tid. Det har ikke vært gunstig for Hedmark, for Elverum og for Leiret at flertallspartiene bestemte seg for å si nei til godt samarbeid og nei til at kommunen skulle koordinere arbeidet. Men vi advarte altså mot vedtaket som ble gjort. Jeg gjorde det selv. Akkurat som i saken om påkjøringsrampen.

Så da tillater jeg meg å si det: Hva var det jeg sa?!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.