Ap-landsmøtet med flere historiske vedtak: Vi bruker reservasjonsretten!

Søndag er «vedtaksdagen» på Ap-landsmøtene. Og FOR noen vedtak! Jeg nevner kun kort noen få utvalgte saker:

* Landsmøtet har vedtatt at Norge skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for første gang siden avtalen trådte i kraft! Årsaken er at EUs nye postdirektiv innebærer et angrep på den samfunnsmodellen Arbeiderpartiet har bygget opp i Norge over generasjoner – særlig på disrikspolitikken og på politikken knytet opp mot arbeidstagernes rettigheter. 

* Landsmøtet har vedtatt at norsk pelsdyrbransje nå skal avvikles. Bakgrunnen er de stadige bruddene på dyrevelferd som er avdekket, og at bransjen over lang tid har hatt mulighet for å rydde opp i forholdene – uten at de har klart det.

* Tippenøkkelen endres. Det skjer på en måte som gir mer penger til kultur, mer penger tl idrett – og mindre penger til staten fra de midlene Norsk Tippings penespill skaffer til veie.

* Alle under 25 år får rimeligere tannbehandling. Dette er i tråd med Aps ønske om «å gjøre tennene til en del av kroppen», og det starter nå med langt rimeligere tannbehandling for unge.

* I utenrikspolitikken justerer landsmøtet kursen noe bl.a. i forhold til Palestina. Arbeiderpartiet vedtar at de anerkjenner en palestinsk stat.

* En ny integrerings- og integreringspolitikk i omlag 100 punkter, med bl.a. forbud mot søskenbarnekteskap og begrensninger for bruk av religiøse symboler knyttet til offentlig embedsutøvelse (f.eks. i domstoler).

* Et kraftig løft for kollektivtransporten, særlig i tilknytning til de store byene våre.

Når Arbeiderpartiets politiske motstandere på et eller annet tidspunkt bestemmer seg for å slutte sabotasjeaksjonene mot Arbeiderpartiets nettsteder, vil det bli lagt ut mer nformasjon om vedakene og den nye politikken der. Men for en sosialdemokrat som har fulgt store deler av bde dette møtet og andre landsmøter, er det ingen grunn til å legge fingrene imellom:

Landsmøtet 2011 har vært et godt og  historisk landsmøte for Arbeiderpartiet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Ap-landsmøtet i mainstream-media:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092159
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092160
http://www.vl.no/samfunn/article124825.zrm
http://www.vl.no/samfunn/article124810.zrm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10092176
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092158

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.