Arbeiderpartiet bør bytte navn

Arbeiderpartiet bør bytte navn.

Hva det nye navnet bør være? Jo – det bør være Arbeiderpartiet!

Hvis du syns det er ulogisk at Arbeiderpartiet bytter navn til Arbeiderpartiet – så er det kanskje fordi du ikke vet hva partiet heter i dag…!

I dag heter nemlig ikke Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet heter «Det norske Arbeiderparti». Og det har det hett i 124 år.

Oslo Arbeiderparti har foreslått at landsmøtet som nå pågår skal gi partiet et nytt offisielt navn: Arbeiderpartiet!

Sosialdemokraten.no støtter navneendringen. Det er flere grunner til at vi mener tida nå er inne for å gjøre et slikt navnebytte.

La oss starte med virkeligheten. Virkeligheten er at for de aller, aller fleste ER partinavnet Arbeiderpartiet.

Partimedlemmenes identitet er i all hovedsak knyttet til «Arbeiderpartiet». Det samme gjelder partiets profil og image utad. «Det norske Arbeiderparti» brukes hverken i interne trykksaker eller i ekstern profilering. Nettsidene til Arbeiderpartiet er www.arbeiderpartiet.no, ikke www.detnorskearbeiderparti.no (selv om forkortelsen www.dna.no videresendes til www.arbeiderpartiet.no). Og i alt mulig bosjyremateriell, valgprogram, løpesedler o.l. omtaler partiet seg som «Arbeiderpartiet». Det er to unntak: I mer historiske skrifter omtales partiet som Det norske Arbeiderparti. Og i offisielle anledninger som f.eks. på valglister står det også Det norske Arbeiderparti.

Forslagsstillerne fra Oslo forteller om forvirring og frustrasjon hos velgere som ikke finner Arbeiderpartiets lister i stemmeavlukkene. Disse argumentene er det god grunn til å være lydhøre for.

La oss fortsette med samfunnsutviklingen rundt oss. Og forholdet mellom partiet og samfunnet.

Helt fra partistiftlsen 21. august 1887 ved Ormetjern i daværende Barbu kommune utenfor Arendal, har partiet modernisert seg selv i takt med at vi har modernisert samfunnet rundt oss. Historien om fornyelsen partiet, har i stor grad også vært historien om fornyelsen av Norge. Der vi har gått foran, har samfunnet blitt med. Vi har ligget i front. Vi har reformert landet. Vi har ledet an.
 
Og nå har tida kommet til å fornye partinavnet.
 
For er det noen som med hånda på hjertet kan si at partinavnet «Det norske Arbeiderparti» er mer riktig for den moderne fremadskuende reformatoren enn partinavnet «Arbeiderpartiet»? Eller minner det formelle partinavnet nå mer om en traust og tilbakeskuende beskytter av svunne tider?
 
De nye velgergruppene som nå flokker seg om oss – de kjenner oss som Arbeiderpartiet. Vi er Norges klart største parti blant velgere under 25 år. De kjenner oss som røde og friske, ungdommelige og sterke – ikke som grå og umoderne.
 
Kjære landsmøtedelegater som leser dette; tida er inne.

Vi har fornyet samfunnet og endret historien i 124 år!

Nå er det vår egen tur!

Nå kan vi endre vår egen historie!

Støtt forslaget fra Oslo Arbeiderparti, så kan du si til dine barn, barnebarn og barnebarns barn: – Jeg var med på historiens første landsmøte i Arbeiderpartiet!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.