Ap-landsmøtet åpner med strålende meningsmåling!

Arbeiderpartiets landsmøte åpner i dag. Og i dag legger også NRK fram Norstats rykende ferske meningsmåling. Tallene i målingen er SVÆRT oppløftende for landsmøtedelegatene og for tusenvis av partitillitsvalgte rundt i landet.

For Arbeiderpartiet gjør et nytt byks, og ender på en oppslutning på 32,3 %. Det er et av de beste tallene for Arbeiderpartiet siden stortingsvalget i 2009. Framgangen fra mars til april er på hele 2,7 prosentpoeng.

SV går litt tilbake (6,3 i mars mot 5,6 nå), og det samme gjør Senterpartiet (5,2 i forrige måned og 4,4 nå). Det betyr at også samlet sett går regjeringspartiene fram – nettoeffekten er en økning på 1,2 prosentpoeng. Legg til framgangen for partiet Rødt, og vi er oppe i en styrking av venstresiden på 2,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned.

Effekten av Datalagringsdirektivet
På den blå siden ligger Høyre stabilt på 25,6 %. Velgerflukten som ble varslet i kjølvannet med kompromisset om Datalagringsdirektivet, har dermed ikke slått til. De to partiene som støttet direktivet har enten gått mest frem (Ap) eller holdt seg uforandret (Høyre). Samtidig går altså regjeringens to nei-partier tilbake. Og også det markerte nei-partiet Venstre faller fra mars til april – og havner på en oppslutning under sperregrensa (3,8 %). Krf er det eneste av partiene som har gått mot direktivet og som har en ørliten fremgang (4,5 % i mars og 4,9 % i april). Men Krf har vært lite aktive i mediebildet målt opp mot SV, Venstre og Senterpartiet i forbindelse med Datalagringsdirektivet.

Utfra denne målingen er det dermed lite/ingenting som tyder på at direktivmotstandernes spådommer om velgerflukt fra Ap og Høyre og særlig over til Venstre, slår til. Snarere er det tvert om.

Birkedal-effekten
Det er ikke lett å si hva som er årsaken til Frps tilbakegang. Umiddelbart kan effekten av Birkedal-saken i Stavanger antas å ha betydning. Men partiet har hatt en fallende tendens over lengre tid. Partiet har også vært aktive på nei-siden i debatten om Datalagringsdirektivet, og selv om meningsmålinger viser at det er betydelig støtte til direktivet hos alle nei-partienes velgergrupper, er det særlig Frp som marsjerer i utakt med egne velgere i denne saken. Hele 63 % av Frps velgere er positive til datalagring, og det er kjent at et tosifret antall stortingsrepresentanter fra partiet også støtter direktivet. Når Frp likevel – sammen med Venstre – er det mest aktive partiet i kampen MOT direktivet, kan det være med på å del-forklare partiets tilbakegang.

Frps velgere er rett og slett enige med Arbeiderpartiet og Høyre i innsatsen de nå legger ned for å bekjempe alvorlig kriminalitet, og uenige med Frp i at det er viktigere å unngå lagring av en utvidet telefonregning for oss alle enn å ha en effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Men Birkedal-effekten finnes nok likevel. Og effekten skyldes i langt mindre grad det Birkedal anklages for å ha gjort, enn Frp-ledelsens håndtering av saken da de først fikk vite om den i 2008 eller 2009. Den totale mangel på ledelsesevne og dømmekraft som partileder Siv Jensen, nestleder Per Sandberg, generalsekretær Geir Mo og ungdomsleder Ove Vanebo har lagt for dagen i saken gjør det svært lite fristende å stemme den samme gjengen inn i regjeringskontorene.

Flott valgkampinngang
Hvordan er målingen i april 2011 målt opp mot målingen NRK gjorde i april 2007? Ved å sammenligne de to, kan vi få en pekepinn på om Ap har bedre, dårligere eller noenlunde lik valgkampinngang som det relativt gode lokalvalget for fire år siden.

Jo, i april 2007 hadde Arbeiderpartiet 30,5 % oppslutning i NRKs måling. Arbeiderpartiet ligger dermd BEDRE an ved valgkampingangen i år enn ved valgkampinngangen for fire år siden!

Samtidig hadde Frp 28,3 % på tilsvarende måling i 2007. Med kun 206 % nå peker mye i retning av et katastrofevalg. Frp er som kjent «best når det ikke gjelder», og gjør det betydelig bedre på målingene mellom valg enn hva de gjør i valgene. Etter en inngang i april på 33,4 % endte Frp på 17,5 % på valgdagen. Siv Jensen og hennes lokale våpendragere får stålsette seg allerede nå – dette peker rett mot stupet i september.

Det blå-blå flertallet er borte
Et annet interesant bidrag fra denne målingen: Høyre og Frp har lenge hatt rent flertall på målinger fra mange gallupbyråer. Det har de ikke lenger. Denne målingen viser at de faktisk er et godt stykke unna et slikt flertall, og må lene seg på Krf for å dra i land et stortingsflertall. Men Krf sjangler videre på 4-tallet, og står i fare for å følge sentrumskameraten Venstre ned under sperregrensa. Så denne målingen viser at stortingsvalget i 2013 kan bli langt mer spennende en de blå partiene lenge har tatt for gitt – og det vil kunne bli en valgkamp som sterkere enn på svært lenge dreier seg om to helt klare regjeringsalternativer som vil i hver sin retning med samfunnet.

 Tydelge blokker, tydelige alternativer, tydelige overordnede motsetninger – dette lukter det mobilisering og høy valgdeltagelse av. Og da vil partiet med det beste valgkampmaskineriet vinne.

Vi vet hvilket parti det er.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091804
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091804
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091798
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091821
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091815
http://www.vg.no/nyheter/okonomi/artikkel.php?artid=10091808
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091810
http://www.vl.no/samfunn/article124301.zrm
http://www.vl.no/kristenliv/article124240.zrm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091824

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.