Ap-landsmøtet bør si ja til vetobruk mot EU

Flere innsendte forslag til landsmøtet i Ap går ut på å stanse EUs postdirektiv. Da må Norge i såfall bruke vetoretten i EØS-avtalen for første gang. Ap-landsmøtet bør vedta å gjøre akkurat dét.

Hva gir den beste oppskriften for god og helhetlig distriktspolitikk i Norge? Er det Arbeiderpartiets partiprogram, slik landsmøtet tidligere har vedttt det? Eller er det rett og slett EUs postdirektiv? Spørsmålet er i høyeste grad relevant – for det er en absolutt umulighet å forene de to dokumentene.

Arbeiderpartiets politikk for Norge har hele tiden vært preget av solidaritet. «By og land, hand i hand», heter det. Gjennom solidaritet har vi formet Norge til det landet det er – med stor grad av likeverdighet uansett hvor i landet man velger å bosette seg eller drive næringsvirksomhet.

Hvordan vil vi at Norge skal være i framtida? Vil vi fortsatt satse på å vedlikeholde den samfunnsmodellen som har blitt bygget opp, der Postverket hele tiden har vært en viktig del av ryggraden? Eller vil vi akseptere den liberaliseringen som EU gjennom sitt postdirektiv vil tvinge alle EØS-land med på?

Fri konkurranse på post vil utvilsomt være et angrep på vår sosialdemokratiske modell for Norge. Godtar vi EUs postdirektiv vil det være fritt frem for fri konkurranse om postombæringen. Og selvsagt er det kun i de lønnsomme delene av Norge det vil bli konkurranse. Der står pengesterke interesser allerede klare til å forsyne seg av de beste bitene på kakefatet – de bitene som i dag skaffer inntekter Posten trenger til å finansiere frakt av brev og pakker i f.eks. vårt fylke Hedmark.

I land der konkurransen er sluppet løs, opplever postansatte at arbeidsmengden øker, at det blir mer ubekvem arbeidstid, mer skiftarbeid, mer bruk av deltid og mer bruk av korttidskontrakter, ofte i form av innleie fra utleiefirma. Ansatte med tariffavtale og pensjonsordning erstattes av kontraktører som jobber uten feriepenger, uten sjukelønnsordning, uten pensjonsrettigheter og med ei betaling langt under tarifflønn.

Altså det stikk motsatte av hva vi sosialdemokrater jobber for.

Så til enhetsportoen, altså lik porto over hele Norge. Det ER SELVSAGT MULIG å opprettholde enhetsportoen også med innføring av postdirektivet. Men da kreves det at staten går inn og bevilger milliardbeløp over statsbudsjettet. Og da skjer det på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver.

Hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor skal vi ta penger fra skoler, fra veier, fra omsorg eller fra andre viktige oppgaver for å kompensere når vi har ei ordning som fungerer bra? Hvorfor skal vi akseptere at det offentlige må ta ansvar der privatkapitalen syns det er ulønnsomt, og samtidig tillate at private aktører putter profitten rett i lomma der det er mest lønnsom? EUs postdirektiv er i sannhet ei gavepakke av dimensjoner til privat storkapital som hele tida leiter etter samfunnsområder der de kan fylle lommebøkene sine på bekostning av solidariske samfunnshensyn.

Hva skal til for at Arbeiderpartiet i denne saken lar Arbeiderpartiets program og Arbeiderpartiets verdigrunnlag gå foran et markedsøkonomisk frislippdirektiv fra EU? La oss få slippe å bli satt i skvis her. Stå opp for vår samfunnsmodell, og bruk reservasjonsretten mot postdirektivet!

Og la det være opp til landsmøtet å vedta partiets holdning til direktivet. Landsmøtet er det høyeste organet i partiet, og alle arumenter rundt direktivet er nå kjent – vi er på overtid allerede når det gjelder å ta stilling til det (skulle vært innført 1. januar i år, men vi har fått forlenget frist ut året). Når 14 fylkeslag, LO, fagforbund og en rekke lokale partilag har klart å ta stilling til direktivet – da burde landsmøtet klare det også.

La landsmøtet bestemme. Og la beslutningen bli ja til bruk av vetoretten mot postdirektivet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091682
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091687

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.