Støtte til de norske styrkene i Afghanistan

Formiddagen 1. april gjennomførte Taliban-kontrollerte grupper et angrep på FN-hovedkvarteret i Mazar-e Sharif. Angrepet er begrunnet med at en ytterliggående religiøs leder i Florida har brent Koranen, og at dette måtte hevnes.

Brenningen av Koranen er usedvanlig lite klok. Og gjengjeldelsesaksjoen mot FN-hovedkvarteret er feig og barbarisk.

Flere mennesker mistet livet i angrepet, og mange er skadd. Blant de drepte er den norske oberstløytnanten Siri Skare. Hun var Norges første kvinnelge militærflyver, og er den første kvinne fra Norge som er drept under innsatsen i Afghanistan.

Sosialdemokraten.no mener at de norske styrkene gjør en viktig og solid innsats i Afghanistan. De fortjener full støtte fra norske myndigheter og det norske folk.

Vi vil også advare mot de røster som fra tid til annen tar til orde for å trekke de norske styrkene ut. Norges innsats er rett og slett for viktig til å avvikles før jobben er gjort. At det er risikofylt – ja, helt klart. Og den feige formen for krigføring som selvmordsbomber og annen bruk av skjulte bomber innebærer er det ekstra vanskelig å verge seg mot. Slike angrep har tatt livet av både norske deltagere i operasjonen, og andre lands deltagere. Og det vil de gjøre i tida fremover også.

Men dette er likevel virkeligheten. Og virkeligheten hverken forsvinner eller blir mindre vond av at Norge trekker seg ut – det er snarere tvert om: Ved at norske og andre internasjonale styrker er til stede i Afghanistan reduseres – om enn gradvis – de negative og vonde sidene av virkeligheten som både soldatene og lokalbefolkningen nå forholder seg til.

Å overlate tilstedeværelsen til andre land blant våre allierte, vil være et brudd med stolte norske tradisjoner om å stå skulder til skulder med våre samarbeidspartnere utfra de forutsetningene vi har til å bidra.

De soldatene som til nå har mistet livet, har gjort det i fredens tjeneste og i et forsøk på å bidra til å skape en bedre virkelighet. Våre styrker redder liv. Det er umulig å si hvor mange flere som ville vært drept uten det internasjonale engasjementet, men at vi bidrar til stabilitet er hevet over enhver tvil.

Og det bør vi fortsette med.

Ved å bekjempe Taliban og terrorisme i Afghanistan, sikrer vi ikke bare sivilbefolkingen der – men også vår egen trygghet. Både her hjemmei trygge Norge og for nordmenn på reise i utlandet, er internasjonale terrorister en fare – om enn mindre akutt her hjemme enn i svært mange andre land.

Det er mange måter du kan vise støtte til de norske styrkene i Afghanistan. En av dem er på Facebook – der du kan melde deg inn i gruppen «Støtt de norske styrkene i Afghanistan«.

De pårørende og etterlatte etter Siri Skare og de andre som har falt under tjeneste i Afghanistan har vår dypeste medfølelse i sorgen.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Omtale i mediene:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083521
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083524
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083531
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10083520
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083527
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083526
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083503
http://www.vl.no/verden/article123621.zrm
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083542
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083533
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10083520
http://www.vl.no/verden/article123651.zrm
http://www.vl.no/verden/article123650.zrm
http://www.vl.no/verden/article123621.zrm
http://www.vl.no/verden/article123644.zrm
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083560
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083590
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083601
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083608
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083635
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083639

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.