Sjøkabler gir monsterregning – og strømløst Bergen!

Husker du striden fra i sommer om strømlinjene gjennom Hardanger? Husker du hvordan mastmotstanderne demoniserte nær sagt hver eneste bokstav i det fire år lange arbeidet som Statnett hadde lagt ned i forberedelser og vurderinger forut for sin anbefaling? Og husker du hvordan særlig Arbeideerpartiet ble skjelt ut av både regjeringskollega SV – men også av Venstre, Krf, Høyre, Fremskrittspartiet, en rekke forståsegpåere og et samlet pressekorps – anført av kommentatoradelen?

Etter å ha blitt pisket rundt i noen uker, sa Jens Stoltenberg at han ville ha en vurdering fra uavhengige eksperter på de påstandene som ble fremsatt fra mastmotstanderne. Fire utvalg ble satt ned. Og i dag kom dommen.

Den var knusende.

Men i motsetning til hva hylekoret fra i sommer håpet på, var den ikke knusende for Jens Stoltenberg eller Terje Riis Johansen. Den var derimot knusende for dem som mener at sjøkabel er konkurransedyktig på pris, teknologi, leveringssikkerhet og miljø i forhold til master.

La meg ta noen highlights for deg (full versjon av rapportene finner du ved å klikke her):

  • På side 13 i rapporten fra Utvalg 1 slås det fast at prisen for sjøkabel vil bli opp mot 5,6 milliarder kroner. Da er kostnadene for et landanlegg i Kvam ikke medregnet (pris 180 millioner). Luftledninger vil til sammenligning koste 1 milliard (samme side). Altså en merkostnad på nesten 5 milliarder kroner.
  • På side 17 i rapporten fra Utvalg 1 slås det fast at reparasjoner av sjøkabel vil være teknisk utfordrende og svært dyrt. Prisen vil være mellom 50 og 100 millioner kroner hver gang det oppstår en feil.
  • På side 21 i rapporten fra Utvalg 1 står det: «De vanligste forbigående feil på luftledninger innkobles automatisk i løpet av noen sekunder, mens kabelfeil kan ta alt fra dager til måneder å reparere.»
  • På side 4 i rapporten fra Utvalg 2 heter det: «Om Norge ska kunna utnyttja sin vattenkraft som reglerkraft gentemot en kraftig vindkraftutbyggnad i Norge och i Europa, onshore och offshore, måste förutom at fler utlandsförbindelser byggs också det norska centralnätet dimensioneras så att det kan tillåte större trasitflöden, vilket skiljer sig markant från dagens situation och krav på nätet.»
  • På side 6 i rapporten fra Utvalg 2 slås det fast at dagens driftssikkerhet i BKK-området (altså Bergen og omegn) ikke oppfyller de krav som stilles hverken i Norge eller i Europa. Sjansen for et større strømavbrudd beregnes til hele 50 %!
  • Påstanden om at «strømmen skal ikke til Bergen, men til Nordsjøen» plukkes helt fra hverandre på side 100 i rapporten fra Utvalg 3. det samme med påstanden «bruk gasskraft så slipper vi både master og sjøkabel».
  • Fra 2018 vil det kunne være FLERE HUNDRE TIMERS EFFEKTMANGEL (det betyr i praksis utkobling av strømmen i deler av BKK-området), slås det fast på side 104 i rapporten fra Utvalg 3.

Som sagt: Knusende.

Men den viser også noe annet: Nemlig at dersom regjeringen skulle høre på hylekoret – da knuses også din og min privatøkonomi med en gedigen monsterregning for moroa. Alternativet innebærer også jevnlig strømutkobling i Bergen!

Se et øyeblikk bort fra at master går MYE raskere å bygge. Se bort fra at master er MYE enklere å vedlikeholde. Se bort fra at master gir MYE bedre forsyningssikkerhet av strøm til Bergen. Og se bort fra at master på fjellet gir MYE mindre inngrep i det visuelle miljøet enn kabelstrekk ned fjellsidene til gedigne muffeanlegg i sjøkanten.

Se i stedet kun på økonomi akkurat nå.

Og du som er tilhenger av sjøkabler, og vil presse igjennom et slikt alternativ uansett hvor mange andre gode grunner det er til å velge master, vær så snill å forklare meg hvordan du ser for deg at regningen skal betales.

Det mest sannsynlige scenariet er i følge utvalgsrapporten at hver enkelt husstand i Norge får en ekstraregning på – hold deg fast – 25.500 kroner!

Hver eneste husstand! I hele Norge!

Og det altså for en ny kablingspraksis som alle faglige eksperter fraråder – til dels svært sterkt.

Eller du kan be om at samfunnet tar kostnaden – og finansierer det ved å kutte på utdanning, helse, omsorg, samferdsel eller andre sektorer. Hvor mener du at samfunnet i dag bruker for mye penger? Hva skal kuttes ut eller spares inn på, slik at pengene i stedet kan kastes ned på nesten 900 meters dyp i Hardangerfjorden?

Når du har grublet ferdig på dette, har jeg tre korte spørsmål til som du kan svare på – det går kjapt, og jeg skal svare på dem selv også.

Klar?

Her er de:

To av utvalgene mener det er tidsmessig mulig å velge en sjøkabelforbindelse og mestre driften i en mellomperiode – med tre klare forutsetninger. For det første at det innføres et eget prisområde i Bergen, for det andre at det er en stor risiko for flere strømavbrudd og for det tredje at det investeres i å øke gasskraftproduksjonen på Mongstad.

Spørsmålene blir da:

1. Aksepterer du at strømmen er 3 ganger dyrere i Bergen enn i resten av Norge, slik Utvalg 3 slår fast på side 120 i sin rapport?  Altså at der resten av landet får en regning på 7.000 kroner, vil bergenserne sitte med en regning på 21.000 kroner for samme forbruk? Hvis du ikke aksepterer dette, faller forutsetningen om et eget prisområde.

2. Hvor mange ganger i året aksepterer du at skoler, sykehjem og privatboliger i Bergen må rulle frem dieselaggregat fordi strømnettet kobles ut i mangel på strøm? 1 gang årlig? 5 ganger årlig? 10 ganger? 50? Aksepterer du ikke muligheten for et betydelig antall utkoblinger av strømmen i Bergen, aksepterer du ikke en av de viktigste premissene for sjøkabel.

3. Mener du det er fornuftig å investere i økt kapasitet på Mongstad når kapasitetsøkningen bare skal fylle et midlertidig behov, og når vi vet at gasskraft er LANGT dyrere enn vannkraft og overhodet ikke konkurransedyktig på pris, samtidig med at vi i dag ikke har teknologi på plass som renser utslippene – slik at våre samlede klimagassutslipp øker og ambisjonen om å redusere de norske bidrag til drivhuseffekten ryker?

I tillegg mener Statnett i en pressemelding at en slik løsning forutsetter at forbruket i regionen ikke øker og at det kun i begrenset grad investeres i ny fornybar energi i regionen før etter at en langsiktig nettløsning er på plass.

Jeg lovte å svare på spørsmålene: 1. Nei. 2. Uakseptabelt å planlegge for utkobling. Målet må være null. 3. Nei.

Sånn.

Og da er også konklusjonen klar: Regjeringen bør heller etes levende av kommentatoradelen i norsk presse og tape de neste tre stortingsvalgene enn å gå inn for sjøkabel i Hardanger!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte nyheter:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10013869
http://www.vl.no/samfunn/article114096.zrm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10013889
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10029558

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.