Kongefamilien bør ikke omgås Arbeiderpartifolk

Kongefamilien bør ikke omgås Arbeiderpartifolk. Det mener Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde. Han hevder at folkekongen Olav V ville snudd seg i graven over denne leflingen med arbeiderklassens politiske representanter.

Nå hopper Tybring-Gjedde elegent bukk over det faktum at Kong Olav hadde nær og fortrolig kontakt med en rekke Arbeiderpartifolk både da han var kronprins og da han var konge. Men la det ligge.

Man skal også være langt inne i spiritismens verden for å våge seg ut på å tildele døde mennesker meninger. Men la også det ligget.

Tybring-Gjeddes utbrudd er spektakulært av en helt annen grunn:

Han skrur tida 100 år tilbake, og snur virkeligheten opp-ned.

Altså et utspill som langt på vei er i tråd med mye annet av Frps politikk.

Hvis vi går 10 år tilbake, til 1910, var det en ganske etablert oppfatning innad i Arbeiderpartiet om at Arbeiderpartifolk overhodet ikke skulle omgås kongefamilien. Dette tiltok i styrke utover tiåret, særlig etter revolusjonen og den kommunistiske maktovertagelsen i Russland.

Grunnen til at man skulle distansere seg fra kongehuset og det kongelige ordensvesen var at kongehuset symboliserte mye av den samfunnsstruktur som arbeiderbevegelsen ville endre. Norge var et av Europas aller fattigste land, mens kongehuset levde i en aristokratisk verden adskilt fra resten av folket. De representerte imperalismen gjennom sine nære bånd til andre europeiske kongehus. De representerte overklassen. Og de stod som levende eksempler på at makt og rikdom skulle gå i arv, og at man fødtes inn i en klass eller oppgave som man ikke skulle eller kunne bryte ut av.

Å pleie kontakt med kongehuset var å legitimere mye av det som arbeiderbevegelsen kjempet mot. Derfor skulle ikke skikkelige Arbeiderpartifolk ha omgang med kongelige.

Selv om Arbeiderpartiet kastet vrak på kommunismen allerede i 1923, har partiet forblitt skeptiske til mye av spradebasseriet rundt kongehuset. F.eks. har partiets representanter systematisk nektet å ta imot kongelige ordensutmerkelser, men har i stedet akseptert Borgerdådsmedaljen (som ble tildelt av regjeringen, ikke av kongen). Men ellers har partiets folkevalgte oftere og oftere vært å se på både slottsmiddager og andre tilstelninger i regi av kongehuset.

Nå skrur Tybring-Gjedde tiden 100 år tilbake. Og mener at kongefamilien ikke skal omgås Arbeiderpartifolk.

Slik kontakt kan jo legitimere Arbeiderpartiet, må vite.

Kanskje kongehuset hverken bør omgås Arbeiderpartifolk eller andre folk. I hvertfall de som ikke har gått på ungdomsskolen med kronprinsparet. Tybring-Gjedde sier jo selv at:

«- Dette er folk Jonas Gahr Støre har møtt i voksen alder på grunn av de høye stillingene han har hatt. Det er ikke som om de tilfeldigvis gikk i samme klasse på ungdomsskolen.»

Og det gjelder vel ikke én regel for kongelige som Jonas Gahr Støre har møtt i voksen alder, og en helt annen regel for kongelige som andre nordmenn har møtt i voksen alder…?

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.