Denne katastrofen kommer jeg neppe til å gi støtte til

Når store katastrofer inntreffer, hjelper vi til så godt vi er i stand til det. Ikke fordi vi . Men fordi vi kan. Uansett hvor i verden katastrofen slår til, er det mer enn en plikt mange av oss føler – vi hjelper til fordi vi vi ser at vår innsats kan gjøre en forskjell. Det har med anstendighet å gjøre, og det har med at vi alle er mennesker å gjøre. Mennesker hjelper hverandre når katastrofen rammer. Og nordmenn stiller opp når folk i andre land trenger hjelp.

Flomkatastrofen i Pakistan har gigantiske dimensjoner. Særlig kvinner og barn rammes hardt. Jeg pleer å gi penger til både nødhjelpsaksjoner, til bistandsaktiviteter og til demokratibygging. Men likevel tviler jeg på at jeg kommer til å gi støtte til nødhjelpsarbeidet denne gangen. Og utfra mediedekningen ser det ut til at mange andre også er trege/motvillige til å støtte hjelpearbeidet denne gangen. Hvorfor andre folk ikke støtter opp, kan jeg si svært lite om. Men jeg har forsøkt å analysere hvorfor jeg selv ikke støtter, når jeg ellers er ganske ivrig på å bidra ved katastrofer.

Årsaken er nok sammensatt. For det første har flere av de store katastrofene jeg har gitt penger til tidligere, gått «i overskudd». Altså at det er store ubrukte midler igjen etter katastrofen. Jeg må tilstå at jeg ikke husker om jeg ga penger i forbindelse med jordskjelvet i Pakistan for noen år tilbake, men vet at det var mye penger som ble samlet inn. Og deler av pengene er fortsatt ikke brukt opp, til tross for at gjenoppbyggingen ikke er fullført. Da opplever jeg det som at pengene ikke går til det formålet de er ment å gå til. Og det liker jeg ikke.

Dernest er Pakistan et land med betydelige ressurser, både menneskelig og økonomisk. I stor utstrekning er mitt inntrykk at er de i stand til å hjelpe egne innbyggere med mat, medisiner, nødhusly o.l.

Videre opplyser hjelpeorganisasjoner som er aktive i katastrofeområdet at de kjøper mye av hjelpemateriellet sitt i Pakistan. Ja…da finnes vel utstyret der allerede…? Er det noen mening i at internasjonale hjelpeorganisasjoner skal kjøpe utstyr FRA Pakistan for å gi det TIL Pakistan…? Er det ikke mer på sin plass at pakistanerne stiller dette utstyret til disposisjon for hjelpemannskapene, og at den pakistanske staten tar regningen?

Og i tillegg har tidligere statsminister Nawaz Sharif slått ettertrykkelig fast at denne katastrofen har Pakistan fullt ut ryggrad til å klare å ordne opp i selv. Som partileder for et av regjeringspartiene bør han være veldig klar ver situasjonen, og kvalifisert til å gi vurderinger.

Det er også fremkommet opplysninger om at katastrofen kune fått et betydelig mindre omfang dersom Pakistan hadde fulgt de klare oppfordringer som kom i en FN-rapport i 2008.

Og jeg konstaterer også at norsk-pakistanere vegrer seg for å gi støtte til arbeidet.

Totalt sett vil jeg derfor ikke gi penger til denne katastrofen nå.

Og det har jeg egentlig temmelig dårlig samvittighet for. Men med mindre nye momenter kommer frem, vil jeg nok velge å beholde den dårlige samvittigheten.

Av og til er det bedre å ha den dårlige samvittigheten man har enn å kjøpe seg en skinnende ny.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.